środa, 31 października 2012

41. USA


Tą kartkę otrzymałam od uczniów szkoły podstawowej z małej miejscowości Naknek, a została wypisana przez ośmioletnią Anastacię. Dla dzieci z tej szkoły postcrossing jest wielką przygodą, dzięki niej mogą poznawać cały świat. Na korytarzu szkoły mają wielką mapę świata, do której poprzyczepiane są kartki, które dostają. Przyznaję, jedna z najbardziej uroczych kartek w mojej kolekcji :)
Alaska to zimny stan, który został podobno wygrany w karty od Rosji. Posiada bogactwa takie jak ropa naftowa, gaz ziemny, złoto, platyna i rudy uranu. 
W tle kartki znajduje się góra McKinley - najwyższy szczyt Ameryki Północnej.

I received this card from students of elementary school from a little village, Naknek. It was written by 8-year-old Anastacia. For kids of this school postcrossing is a great adventure, they can explore the whole world. In the hallway they have a huge world map where are pinned all received cards. I admit, it one of the most adorable postcards in my collection :)
Alaska is a cold state which apparently was won in cards from Russia. It has such richness as oil, natural gas, gold, silver, platinium and uranium ore.
In the background of the card is Mt McKinley - the highest summit of the North America.
  

40. Chiny

Ostatnia kartka ze swapu z Yvonne.

 

Picie herbaty w Chinach ma ogromne znaczenie. Jest to tradycja wywodząca się z czasów starożytnych. Dawniej w bogatych domach były specjalne pokoje do gotowania i picia herbaty. Zwyczaj podawania gościom tego napoju pochodzi, według legendy, od pewnego cesarza, który gości częstował wódką, jednak jeden z zaproszonych mandarynów nie umiał jej pić i gospodarz zezwolił mu na picie w zamian herbaty. 
Sporządzanie herbaty Chińczycy traktują jak sztukę, a jej picie jest rytuałem. Rozmowy prowadzone przy herbacie zawsze przebiegają w miłej i spokojnej atmosferze. Gdy gospodarz osobiście przygotowuje i podaje herbatę, goście w Pekinie muszą natychmiast wstać i podziękować. W południowych Chinach muszą trzy razy uderzyć palcami o blat stołu.


Drinking tea in China has a huge meaning. It's a tradition coming from the ancient times. Formely in rich houses there were special rooms for preparing and drinking tea. A custom of treating guests with this drink comes from, according to the legend, from some emperor who treated his guests with vodka, but one of the invited mandarins didn't know how to drink it so he was allowed by the host to drink the tea instead.
Preparing the tea is treated like an art by the Chinese people and drinking it is a ritual. Conversations are always nice and calm while drinking the tea. If the host prepares and gives the tea personally guests in Beijing have to stand up and thank immediately. In the southern China they have to hit the table three times with their fingers.

39. Niemcy

Cudowna kartka, którą dzisiaj wyciągnęłam ze skrzynki <3


W rogu widać działalność poczty :D
Kartka z Atelier Nouvelle Images, które uwielbiam. Dziękuję, Sabrino, za świetną wymianę!


Wonderful postcard I took out of my mailbox today <3

In the corner you can see activity of the mail :D
Postcard from Atelier Nouvelle Images which I adore. Thank you, Sabrina, for a great swap!

poniedziałek, 29 października 2012

38. Hong Kong

Kartka w ramach RRa "China meets the world" z oficjalnego forum.


Przedstawia ona najwyższy tramwaj na świecie. Od ponad stu lat jeździ po Hong Kongu.


A postcard from "China meets the world" RR at the official forum.

It shows the highest tram in the world. It rides over the Hong Kong for more that a hundred years. 
37. Finlandia

Idylliczny obrazek.


Pia wysłała mi "Letnie pozdrowienia" z Finlandii. Akurat ten kraj kojarzy mi się bardziej z zimą, niż latem, ale pomysł spędzenia wakacji wśród czystej natury jezior i lasów nie jest taki zły. 
Kilka ciekawostek geograficznych o Finlandii:
1. Kraj ten leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego. Najwyższa odnotowana temperatura wynosiła + 37,2°C, a najniższa -51,5°C. 
2. Finlandia to najbardziej zalesiony kraj Europy - lasy zajmują aż 74% powierzchni.
3. W skład Finlandii wchodzą Wyspy Alandzkie. Zostały jej przyznane po sporze ze Szwecją dlatego, że zimą Morze Bałtyckie w tym rejonie zamarza i łączy wyspy z Finlandią kontynentalną.
Dzięki tej pocztówce wiem, dlaczego Karo tak bardzo uwielbia ten kraj :)


Idyllic picture.

Pia sent me "Summer greetings" from Finland. Actually, this country reminds me more winter than summer, but idea of spending vacations among the pure nature of lakes and forests is not that bad.
A few geographical curiosities about Finland:
1. This country lies in a cool temperate climate zone. The highest recorded temperature was +37,2°C, and the lowest -51,5°C.  
2. Finland is the most woody country in Europe - forests occupy 74% of area.
3. Aland Islands are included in Finland. They have been adjudicated to it after a dispute with Sweden because in the winter the Baltic Sea freezes in this area and connects islands with continental Finland.
Thus the postcard I know why Karo loves this country so much :)

sobota, 27 października 2012

36. HolandiaZeszłej nocy w Polsce spadł śnieg. Dlatego właśnie wybrałam na dzisiaj te słoneczniki, które kojarzą mi się tylko z pięknym, ciepłym latem :)


The last night snow fell down in Poland. That's why I chose those sunflowers for today because they remind me only beautiful, warm summer :)

 

wtorek, 23 października 2012

35. BiałoruśKartka pochodzi z prywatnej wymiany z Kristiną, której bardzo za nią dziękuję :)
Przedstawia stolicę Białorusi, Mińsk. Po lewej stronie znajduje się ratusz, który w połowie XIX wieku został zburzony, a odbudowany dopiero w 2004 roku. W głębi jest Archikatedra Imienia Najświętszej Maryi Panny.

The postcard comes from a private exchange with Kristina. Thank you very much :)
It shows Minsk, the capital of Belarus. On the left there's the City Hall which was demolished in the half of XIXth century and reconstructed freshly in 2004. In depth there's the Cathedral of Saint Virgin Mary. 

 

34. Australia

Długo wyczekiwana pierwsza kartka z Australii!Australia to państwo obejmujące kontynent Australii, wyspę Tasmanię oraz małe wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jest to jeden z najlepszych na świecie krajów do życia pod względem jakości życia, poziomu opieki zdrowotnej i wykształcenia.
Najcieplejszymi miesiącami są grudzień i styczeń, dzięki czemu jest możliwa uprawa lawendy, z której pozyskuje się olejki wykorzystywane w produkcji perfum. Nadawczyni kartki, Viv, pisze, że właśnie zaczyna się u nich wiosna i dni stają się coraz cieplejsze. Niesamowicie jest o tym czytać zwłaszcza, że w Polsce jest teraz deszczowo, mgliście i jesiennie :)

My first, so much awaited card from Australia!

Australia is a country of the Australian continent, Island of Tasmania and little islands on the Indian and Pacific Ocean. It's one of the best countries to live in respect of quality of living, level of the health care and education.
The warmest months are December and January when the lavender can be cultivated. The lavender is grown for oils used for perfume produce. The sender, Viv, writes that the spring is beggining in Australia and days are getting warmer. It's amazing to read about it, especially that in Poland it's rainy, foggy and autumny now :)  

33. Portugalia


Na pocztówce znajduje się 12 najważniejszych portugalskich miast, m.in. stolica kraju - Lizbona. Przedstawiona jest znajdująca się w tym mieście Torre de Belém - budowla z czasów wielkich odkryć geograficznych, która pełniła funkcję strażnicy. Jest to obiekt wpisany na listę UNESCO.
Kuchnia portugalska obfituje w ryby i owoce morza. Narodową potrawą jest bacalhau, czyli suszony dorsz, którego można przyrządzić na 365 sposobów - tyle, ile jest dni w roku.
W Portugalii odbywa się Międzynarodowy Festiwal Czekolady.
Kilka słów o fladze Portugalii, które uzyskałam od Leticii, nadawczyni kartki: kolor czerwony symbolizuje krew tych, którzy poszli na wojny. Zielony to kolor nadziei matek i dzieci żołnierzy na ich powrót do domu. Leticia ze smutkiem napisała, że zielonego jest znacznie mniej niż czerwonego, ponieważ było więcej krwi, niż nadziei. Na czerwonym obrębie herbu jest wizerunek 7 maurskich fortyfikacji, które podbił Alfonso I Zdobywca, pierwszy król Portugalii. Pięć kwadratów w środku herbu symbolizuje pięciu maurskich królów, których pokonał Alfonso I Zdobywca. Punkty w rogach symbolizują 5 ran Chrystusa, ponieważ według legendy w czasie bitwy pod Ourique Chrystus Ukrzyżowany ukazał się królowi i powiedział mu: "W imię tego znaku, podbijaj!". Herb leży na sferze armilarnej, dawnym przyrządzie astronomicznym, który symbolizuje wielkie odkrycia geograficzne Portugalczyków. On the postcard there are 12 the most important Portuguese cities, i.a. capital of the country - Lisboa. There's showed located in this city Torre de Belém - a building from times of the great geographical discoveries which was used as a watchtower. It is an object listed on UNESCO WHS. 
The Portuguese cuisine is full of fish and seafood. The national dish is bacalhau - a dried cod, which can be prepared in 365 ways - as many as days of the year. 
In Portugal there's the International Chocolate Festival. 
A few words about the Portuguese flag, thanks to Leticia, the sender, who gave me those information: the red colour symbolizes blood of those who went to wars. The green is a colour of mothers' and children's hope for soldiers coming back home. Leticia sadly wrote that there's much less of green than red because there was more blood than hope. On the red border of the crest are pictures of 7 fortified castles of the Moors which were conquered by Alfonso I of Portugal, the first king of Portugal. Five squares in the middle of the crest symbolize 5 kings of the Moors who were defeated by the Alfonso I of Portugal. Points in the corners symbolize 5 wounds of Christ because, according to the legend, during the battle of Ourique Jesus Christ Crucified showed to the king and said: "In the name of this sign, conquer!". The crest lies on the armillary sphere, the former astronomical device which symbolizes great conquers of Portuguese.

poniedziałek, 22 października 2012

32. Szwecja

Kartka od wizażowej koleżanki :)

Jest to moja pierwsza kartka ze Szwecji, więc postanowiłam wybrać dla Was kilka najważniejszych i najciekawszych informacji o tym kraju.
1. Szwecja jest monarchią konstytucyjną, gdzie głową państwa jest król Karol XVI Gustaw. Formalnie ma on władzę wykonawczą, ale uprawnienia jeszcze mniejsze niż królowa brytyjska. Do jego kompetencji należy m.in. zwierzchnictwo w państwowym Kościele luterańskim oraz wręczanie Nagrody Nobla.
2. Szwecja to kraj o jednym z najwyższych poziomów zużycia energii, który jednocześnie jest samowystarczalny. Energia pochodzi głównie z reaktorów jądrowych i wodnych.
3. 64% Szwedów jest ateistami.
4. W marcu tego roku miasteczko Nordmaling zaoferowało 100 darmowych działek dla ludzi, którzy zadeklarują na nich budowę domów. Chciano w ten sposób pozyskać nowych mieszkańców.
5. 24 grudnia o godzinie 15:00 w Szwecji rozpoczynają się Święta Bożego Narodzenia. Przez godzinę są wyświetlane bajki nazywane potocznie "Kaczorem Donaldem". Od lat są to te same odcinki.
6. W języku szwedzkim nie istnieje słowo "proszę". Zamiast tego na końcu zdania jest używane słowo "dziękuję".
7. W Göteborgu, skąd dostałam kartkę, używany jest jeden z najtrudniejszych dialektów szwedzkiego.


Postcard from my wizaz.pl friend :)

This is my first card from Sweden so I decided to choose some most important and most curious information about this country for you.
1. Sweden is a constitutional monarchy. Head of the country is king Carl XVI Gustaf. Formally, he's got executive power, but it's less than the British Queen. His competence are i.a. supremacy in the national Lutheran Church and giving the Nobel Prize.
2. Sweden is the country with one of the highest level of energy use which is self-sufficient at the same time. The energy comes mainly from the nuclear and water reactors.
3. 64% of Swedes are atheists.
4. In March this year, the Nordmaling village offered 100 free grounds for people who would build up houses on them. That was a way to gain some new habitants.
5. On the 24th December at 3 p.m. the Christmas begin in Sweden. During one hour there are cartoons displayed, which are commonly named "The Donald Duck". These are the same episodes for years.
6. In the Swedish language the word "please" does not exist. In the end of a sentence is used a word "thank you" instead.
7. In Göteborg, where I got my postcard from, is used one of the most difficult dialects of Swedish language.czwartek, 18 października 2012

31. USA

Kolejna kartka z kolekcji "Wszystkie 50 stanów USA"Ohio znajduje się w północno-wschodniej części USA, nad Jeziorem Erie (jednym z pięciu Wielkich Jezior). Jest to jeden z najbardziej rozwiniętych stanów - na wysokim poziomie jest rolnictwo (uprawy soi, kukurydzy i roślin pastewnych) oraz przemysł, m.in. elektrotechniczny oraz lotniczy. Motto stanu Ohio to: "Z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe".
Ciekawostka: w Cleveland, stolicy Ohio, kobiety nie mogą nosić skórzanego lakierowanego obuwia, żeby mężczyźni nie mogli oglądać ich nóg odbijających się w wypastowanych butach.


Another postcard from a "All 50 states of USA" collection.

Ohio is located in the northeast part of the USA, by the Erie Lake (one of the five Great Lakes). It's one of the most developed states - agriculture is on a high level (cultivation of soya, corn and fodders) and industry, i.a. electrotechnical and aerial. The motto of Ohio is: "With God all things are possible".
Curiosity: in Cleveland, capital of Ohio, women can't wear leather polished shoes that men couldn't see their legs reflecting in pasted boots.

30. Chiny

Dalsza część swapu z Yvonne.Skoro lampiony, to muszę napisać o Święcie Yuanxiao (czyli Lampionów), które odbywa się każdego roku piętnastego dnia pierwszego miesiąca według chińskiego kalendarza rolniczego. To święto kończy obchody Nowego Roku. 
Święto to powstało, gdy cesarz z dynastii Xihan postanowił, że 15 dnia pierwszego miesiąca będzie wychodził z pałacu i spędzał noc z ludnością, by zapalić razem lampiony. Tej nocy lampiony i różnych barwach i kształtach były wywieszane przy każdym domu. Po pewnym czasie to święto zostało wpisane na listę najważniejszych świąt państwowych, dlatego obchodzi jej się do tej pory. Nieodłącznym atrybutem Święta Lampionów jest jedzenie ciasteczek Yuanxiao i tańczenie tańca lwa, który jest wykonywany przez Chińczyków znajdujących się na całym świecie.


Another part of my swap with Yvonne.

If lanterns then I have to write about the Yuanxiao Festival (means Lanterns') which takes place every year on a 15th day of the first month according to the chinese agricultural calendar. This festival ends celebration of the New Year.
This festival came into being when the Emperor from the Xihan dynasty decided that every 15th day of the first month he will be going out of the palace and spending a night with the people to light the lanterns together. This night lanterns with many colours and patterns were hanged by every house. After some time this festival has been listed as one of the most important festivals in the year. That's why it's celebrated till now. The inherent attribute of the Festival of the Lanterns are eating the Yuanxiao cookies and dancing the lion dance which is performed by Chinese all around the world.

środa, 17 października 2012

29. SłowacjaBratysława to stolica Słowacji. Jest jedyną stolicą na świecie, która graniczy z dwoma państwami - Austrią i Węgrami. Jej położenie jest bardzo nietypowe, ale rekompensuje to bliska odległość do Wiednia (60 km) i Budapesztu (195 km). 
Bratysława słynie z humorystycznych posągów z brązu. Jeden z nich opiera się o ławkę i zagląda między zakochanych, inny wynurza się z ulicznego kanału i zagląda paniom pod spódnice.


Bratislava is the capital of Slovakia. It's the only capital in the world which abutes with two countries - Austria and Hungary. Its location is atypical, but being close to Vienna (60 km) and Budapest (195 km) is a recompansation.
Bratislava is famous for humorous bronze statues. One of them leans on a bench and stares at the lovers, the other comes from a traffic channel and peeks under the ladies' skirts.

poniedziałek, 15 października 2012

28. FrancjaLille to miasto w północno-wschodniej Francji. Kartka przedstawia dzwonnicę Izby Przemysłowo-Handlowej przy Place Général-de-Gaulle.

Lille is a city in the northeast France. The postcard shows the belfry of the Chamber of Commerce by the Place Général-de-Gaulle.

 

niedziela, 14 października 2012

27. Chiny

W piątek zaskoczyła mnie pewna przesyłka z Chin.

W lipcu umówiłam się na prywatną wymianę z Chinką. Obie zadeklarowałyśmy wysyłkę kartek w drugim tygodniu lipca, więc oczekiwałam ich w sierpniu. Nie przyszły. Ani we wrześniu. Już naprawdę straciłam nadzieję na to, że kiedykolwiek do mnie dojdą i nawet przestałam o nich myśleć, dlatego byłam niesamowicie zaskoczona, gdy zobaczyłam je w mojej skrzynce po tak długim czasie.
Oto pierwsza z trzech kartek, które dostałam. Reszta na pewno pojawi się tutaj w najbliższym czasie :)

On Friday I was surprised by some consignment from China.

In July I arranged a direct swap with a Chinese girl. We both declared sending our postcards in the second week of July so I expected them in August. They didn't come. Neither in September. I've already given up on ever receiving them and I even stopped thinking about them so I was really astonished when I saw them in my mailbox after such a long time.
This is the first of three cards I received. The rest will certainly appear on this blog in the nearest time :)
 

piątek, 12 października 2012

26. Indonezja

Parasolki z Indonezji były moim marzeniem chyba od początku mojej przygody z postcrossingiem.Kartka pokazuje tradycyjny sposób malowania parasolek służących do ochrony przed słońcem.
Prawda, że jest piękna?


Fatimo, dziękuję z całego serca!Umbrellas from Indonesia has been my dream perhaps since the very beggining of my postcrossing adventure.

The card shows traditional way of painting umbrellas used as a sun protection.
It's beautiful, isn't it?


Fatima, thanks from all of my heart!


czwartek, 11 października 2012

25. Holandia

Amsterdam - kraina rowerów.


Zastanawialiście się kiedyś, ile rowerów jest w Holandii?


Amsterdam - land of the bicycles.

Have you ever wondered how many bicycles are in the Netherlands? 

środa, 10 października 2012

24. Białoruś

Oficjalna kartka z Białorusi.

Przedstawia ona cerkiew Przemienienia Pańskiego w Zasławiu. Jest to renesansowa budowla, początkowo służąca kalwinom, następnie katolikom i wreszcie przeszła w ręce kościoła prawosławnego.

Official card from Belarus.

It shows the Saviour's Transfiguration Church in Zaslaue. It's a renaissance building, firstly used by the Calvinists, then the Catholics and finally went to a possession of the Orthodox Church.   
 

poniedziałek, 8 października 2012

23. Rosja

Wspaniały widok z gór Ałtaj.

Pocztówka idealnie pokazuje surowe piękno rosyjskiego krajobrazu.
Góry Ałtaj rozciągają się przez Rosję, Kazachstan, Mongolię oraz Chiny. Ich nazwa pochodzi z języka mongolskiego i oznacza "tam, gdzie jest złoto" ze względu na znajdujące się tam złoża tego kruszcu.
Od 1998 roku góry Ałtaj są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO, a od 2009 roku na listę rezerwatów biosfery.

Amazing view from the Altai Mountains.

The postcard shows a raw beauty of Russian landscape perfectly.
The Altai Mountains go through Russia, Kazakhstan, Mongolia and China. Their name comes from the Mongolian and means "where the gold is" in view of this metal's sources located there.
Since 1998 the Altai Mountains are listed by the UNESCO WHS and since 2009 by the biosphere reserves. 


niedziela, 7 października 2012

22. Rumunia

W ramach swapu z Mariusem Vasiliu dostałam jeszcze tą kartkę:


Marius Vasiliu jest fotografem, który piękna nie szuka w sławnych miejscach daleko w świecie, lecz w swojej najbliższej okolicy. Uważa, że jest to jego kawałek nieba. Często fotografuje miejsce, w którym mieszka a następnie przerabia je na wysokiej jakości pocztówki. 
Wszystkie są zachwycające. Pokazuje prawdziwe piękno swojego kraju, miejsca, w którym się urodził i wychował. Mam nadzieję, że nasza wymiana nie skończy się tylko na tych dwóch pocztówkach.
TUTAJ jest profil Mariusa na flickr, gdzie można zobaczyć kilka z jego wspaniałych prac.

Under the direct swap with Marius Vasiliu I received also this card.

Marius Vasiliu is a photographer who doesn't look for a beauty in famous places far away in the world, but in his neighbourhood. He considers this place as his piece of heaven. He often takes pictures of his place and makes high quality postcards from them.
They are all magnificent. He shows the true beauty of his country, place where he was born and grew up. I hope that our exchange won't end up just on those two cards. 
And HERE is Marius' profile at flickr where you can see few of his amazing works.

środa, 3 października 2012

21. Rumunia


Moja pierwsza kartka z Rumunii. Przedstawia ona góry Rarau będące częścią Karpat Wschodnich.


My first card from Romania. It shows the Rarau Mountains which are part of the Eastern Carpathians.