piątek, 28 września 2012

20. Seszele

Ostatnio otrzymana kartka, która jest w tym momencie perłą mojej kolekcji - bajkowe Seszele.

 

Seszele to archipelag 115 wysp pochodzenia wulkanicznego i koralowego znajdujący się na północ od Madagaskaru. Jest to kraj utrzymujący się głównie z eksportu towarów takich jak: wanilia, tytoń, cynamon, orzechy kokosowe oraz z turystyki. Seszele znane są z tego, że można tam spędzić wakacje w samotności, bez tłumów. Częste są tam pojedyncze, niewielkie hoteliki na niezamieszkanych wyspach. Wakacje na Seszelach to jednak dość spory wydatek - mieszkańcy tego kraju znają jego walory, więc celują w luksusowe resorty dla najbogatszych.
Seszele to również dom dla wielu endemicznych gatunków ptaków, płazów i gadów oraz kilkuset gatunków owadów, ślimaków i pająków. Wody bogate są w rybki koralowe. Najciekawszym przedstawicielem endemicznych roślin jest lodoicja seszelska - drzewo z rodziny arekowatych o największych owocach świata, które osiągają wagę nawet 25 kg. Występuje tylko w tym jednym miejscu na świecie z prostej przyczyny - ciężkie owoce toną w wodzie i nie mogą się przemieszczać, a co za tym idzie rozsiewać. Lodoicja znajduje się także w godle Seszeli.


Recently received card which is now the pearl of my collection - magical Seychelles.

Seychelles is an archipelago of 115 islands of volcanic and coral origin located north of Madagascar. It's the country persisting mainly on the export of such goods as vanilla, tobacco, cinnamon, coconuts and on the tourism. Seychelles are famous for a chance to spend vacation alone, without crowds. Single little hotels on the uninhabited islands are common. However, holiday on Seychelles is a quite big expenditure - habitants of this country exactly know its values so they aim at luxurious resorts for the richest.
Seychelles is also home for many endemic species of birds, amphibians, reptiles and hundreds of species of insects, snails and spiders. The water is rich of the coral fish. The most curious representant of endemic plants is coco de mer - a tree from the Arecaceae family with the biggest fruits in the world which can reach weight of 25 kg. It appears in only this one place in the world because of a simple reason - heavy fruits sink in the water and they cannon move, which entails they cannot sow. Coco de mer is also in Seychelles' heraldic.

5 komentarzy: