niedziela, 30 grudnia 2012

84. Holandia


Mimo, że na ulicach Amsterdamu z pocztówki nie ma za dużo śniegu, bardzo chciałabym, żeby pod moim domem było go chociaż tyle. Niestety, od tygodnia w Polsce utrzymuje się dodatnia temperatura, przez co ogromne zaspy śnieżne stopniały szybciej, niż moje konto po świątecznych wyprzedażach.

Although on the streets of Amsterdam from a postcard there's not so much of snow, I would love to have at least that much around my house. Unfortunately, there's a temperature above zero in Poland for about a week thus those huge snowdrifts melted faster than my account after Christmas sales. poniedziałek, 24 grudnia 2012

83. Wesołych Świąt - Merry Christmas!

W Polsce, jak i w wielu innych krajach, świętujemy dzisiaj Wigilię Bożego Narodzenia. Mimo wielu różnic kulturowych i wyznaniowych, jest kilka wspólnych rzeczy - na pewno większość z Was dzisiaj zjadła mnóstwo smacznych potraw. Ja sama jestem już po wigilijnej kolacji, na której zjadłam ogromne ilości ryby oraz strucli. W oczekiwaniu na Pasterkę chciałabym zamieścić ostatnio otrzymane pocztówki świąteczne.
Moi kochani Czytelnicy - Wam chciałabym złożyć życzenia wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, domu przepełnionego zapachem choinki, pomarańczy i cynamonu, atmosfery życzliwości i wzajemnego zrozumienia oraz wielu sukcesów i spełnienia wszystkich pocztówkowych, podróżniczych i całej reszty z listy Waszych marzeń w nadchodzącym nowym roku :) 

Today in Poland, and also in many other countries in the world, we celebrate the Christmas Eve. Despite many cultural and religious differences we have a couple things in common - certainly most of you ate today many delicious dishes. I myself am after the Christmas Eve dinner and I've eaten huge amounts of fish and strudel. I'd like to upload recently received Christmas cards, while I'm waiting for the midnight mass.
My dear Readers - I'd like to wish you merry, calm and family Christmas, home filled with smell of the Christmas tree, oranges and cinnamon, the atmosphere of kindness and mutual understanding and many successes and making all of your postcards, travelling and the rest of dreams come true in the coming new year :)


Od Moniki
Od Justyny


Od GosiOd Asi


Od Wiolety


piątek, 21 grudnia 2012

82. Hiszpania


Święta w Hiszpanii zaczynają się 22 grudnia od słynnej loterii bożonarodzeniowej. Jej tradycja sięga XVIII wieku, a główną nagrodą - El Gordo - jest 2 mln euro. 
W Wigilię, jak w większości innych krajów, odbywa się uroczysta kolacja, jednak zaczyna się bardzo późno - ok. godziny 22. Jako przystawka podawana jest jamon, czyli suszona surowa szynka, różne pasztety oraz owoce morza na zimno. Następnie jest zupa consome. Po zupie pojawia się główne danie - najpierw ryba, np. dorsz, a później mięso: jagnięcina, wieprzowina lub królik. Na deser zazwyczaj podaje się turron (nugat z migdałami), marcepan, ciasteczka polvorones i orzechy. Podczas kolacji nie stroni się od różnych rodzajów win pasujących do posiłków. Najpopularniejszym jest Cava, czyli hiszpańskie białe wino musujące.
Po kolacji Hiszpanie idą na La Misa del Gallo, czyli Pasterkę. Dosłownie znaczy ona "Msza Koguta", ponieważ według tradycji kogut jako pierwszy ogłosił narodzenie Chrystusa.
28 grudnia Hiszpanie obchodzą Dzień Świętych Niewiniątek, który nawiązuje do rzezi dzieci w Judei, którą zainicjował Herod po przyjściu Jezusa na świat. Święto to ma formę żartów i jest odpowiednikiem prima aprilis.
W czasie Sylwestra Hiszpanie czekają na wybicie północy z 12 winogronami w ręce. Z każdym uderzeniem zegara zjadają jedno winogrono, co ma przynieść szczęście w każdym z 12 miesięcy nowego roku.
Święto Trzech Króli to dzień, w którym dzieci dostają prezenty. Wieczorem 5 stycznia, po paradzie, która przechodzi ulicami miasta, wypełniają one swoje buty słomą. Rano znajdują w nich prezenty, które dostają w zamian za słomę dla wielbłądów, na których jadą Monarchowie. Niegrzeczne dzieci zamiast prezentów dostają węgiel.

Christmas in Spain start on December 22nd with a famous lottery. This tradition is dating back to the 17th century and the prize - EL Gordo - is 2 mln euros.
On the Christmas Eve, like in the most of countries, there is a festive dinner which starts late - about 10 P.M. As the first court there's jamon, which is dried sour ham, various pies and cold seafood. Next there's a consome soup. After the soup there's a main dish - firstly a fish, e.g. a cod, and later some meat: lamb, pork or a rabbit. For a dessert usually there are turron (a nougat with almonds), marzipan, polvorones cookies and nuts. During the dinner there's much of wine matching to the dishes. The most popular is Cava - Spanish sparkling white wine.
After the dinner Spaniards go to La Misa del Gallo which is a midnight mass. Literally it's "Mass of the Cock", because, according to the tradition, the cock announced the birth of Christ as the first one.
On December 28th there's Holy Innocents Day according to the slaughter of the Judean babies initiated by Herod after Jesus's birth. It's the day of fools, like prima aprilis.
During the New Year's Eve Spaniards wait for midnight with 12 grapes. With every beat of the clock they eat one grape which has to bring happiness in every of 12 months of the new year.
The Epiphany is the day when kids get their presents. In the evening of January 5th, after the parade that goes through the town, they fill their shoes with straw. In the morning they find presents in the shoes which they get as an exchange for straw for the camels which the Monarchs are riding on. Naughty children get the coal instead of presents. 


81. Litwa


Święta Bożego Narodzenia na Litwie są bardzo podobne do tych w Polsce - Wigilia jest uroczystą kolacją, podczas której domownicy łamią się opłatkiem i życzą sobie wszystkiego najlepszego. Na wigilijnym stole goszczą postne potrawy, głównie ryby oraz pierogi z grzybami, kisiel z żurawiny i kompot z suszu. Na deser podaje się kūčiukai - malutkie ciasteczka drożdżowe z makiem. 
O północy wszyscy idą na Pasterkę.
Według tradycji choinki nie można rozebrać wcześniej, niż w święto Trzech Króli. Tego dnia na ulicach dużych miast odbywają się barwne pochody.

Christmas in Lithuania are similar to the Polish ones - the Christmas Eve is a festive dinner when the family breaks the wafer and wish each other everything the best. On the table we can find lenten dishes, mostly fish and mushroom dumplings, cranberry jelly and dried-fruit compot. On a dessert there's kūčiukai - little yeast cookies with poppy seeds. 
At midnight everyone goes for a midnight mass.
According to the tradition the Christmas tree musn't be dismantled until the Epiphany. On this day there are colourful parades on the big cities' streets.


czwartek, 20 grudnia 2012

80. Polska


Pocztówka świąteczna od przyjaciółki z Białegostoku, która niesamowicie mnie ucieszyła. W dodatku przyszła do mnie w momencie, gdy ozdabiałam świąteczne pierniczki, więc mój świąteczny nastrój wręcz eksplodował :)
Jeśli chodzi o polskie zwyczaje świąteczne: święta Bożego Narodzenia w Polsce to przede wszystkim czas, który spędza się z rodziną. Oczywiście jest też mnóstwo pysznego jedzenia. 
W Wigilię od rana trwa krzątanina w domu: ubiera się choinkę i przygotowuje potrawy na kolację, która tradycyjnie zaczyna się w momencie, gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka. Pod obrusem umieszcza się odrobinę siana, które upamiętnia narodzenie Jezusa w stajence. Nakrywa się zawsze o jedno miejsce więcej, dla niespodziewanego gościa, ponieważ według tradycji każdy wędrowca może tego dnia zapukać do drzwi i poprosić o gościnę. 
Przed rozpoczęciem kolacji wszyscy łamią się opłatkiem i składają sobie życzenia. Na wigilijnym stole można znaleźć: barszcz czerwony z uszkami lub zupę grzybową, pierogi z kapustą i grzybami, dużo ryb, kluski z makiem, śledzie, strucla z makiem. Tradycyjnym napojem jest kompot z suszonych owoców. 
W czasie kolacji rozdawane są prezenty ułożone pod choinką.
Po kolacji czeka się na Pasterkę, która odbywa się o północy. To wtedy po raz pierwszy od początku adwentu w kościele można usłyszeć kolędy.
Kolejne dni świąt spędzane są na odwiedzaniu rodziny.

A Christmas card from my friend living in Białystok which made me very happy. What's more, I received it during decorating the gingerbread cookies so my Christmas mood almost exploded :)
About Christmas in Poland: Christmas in Poland is a very family time. Of course, there's also much of delicious food.
On the Christmas Eve there's a bustle in a house: decorating the Christmas tree, preparing dishes for supper that traditionally starts when the first star comes up on the sky. Under the tablecloth there's put a little of hay to remember that Jesus was born in a stable. The table is set with one extra plate for the unexpected visitor, because, according to the tradition, every wanderer can knock the door this day and ask for sojourn.  Before the dinner starts everyone breaks the wafer and wish each other everything the best. On a Christmas Eve table we can find: a beetroot with mushroom-sauerkraut noodles or a mushroom soup, dumplings with mushrooms and sauerkraut, much of fish, noodles with poppy, herring, a strudel with poppy seeds. A traditional drink is a dried-fruit compot.
During the dinner there are presents from under the Christmas tree given out.
After the dinner there's waiting for a midnight mass. This is the first time since the beggining of the Advent when the carols are sung in a church.
The next days are spent on visiting the family.

Spójrzcie na wspaniałą kopertę, w której dostałam kartkę :)

Look at this amazing envelope which I received my postcard in :)

79. Finlandia


Pocztówka przedstawia pulle, czyli drożdżowe bułki w kształcie ludzików, które są tradycyjnie wypiekane na święta Bożego Narodzenia w zachodniej Finlandii. Moczy się je w zagotowanym mleku i zjada.

The postcard shows pullas, which are man-shaped yeast breads, traditionally baked in the Western Finland. They're soaked in boiling milk and eaten. 
 


niedziela, 16 grudnia 2012

78. Wyspy Kanaryjskie

Nie mogę napatrzeć się na tą kartkę, jest boska <3
Wyspy Kanaryjskie to archipelag należący do Hiszpanii. Główne wyspy to: Gran Canaria, Teneryfa, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma i La Gomera. Kilka ciekawych rzeczy o Wyspach Kanaryjskich:
1. Rosną tam najlepsze banany na świecie - podobno każdy, kto spróbował kanaryjskich bananów, nie chciał już nigdy jeść żadnych innych.
2. Karnawał trwa tam 3 tygodnie i ustępuje swoim rozmachem tylko zabawie w Rio de Janeiro.
3. Są ojczyzną słynnego projektanta Manolo Blahnika.
4. Na wyspie La Gomera mieszkańcy posługują się językiem gwizdanym, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
5. Wody wokół Wysp Kanaryjskich są uprzywilejowanym miejscem do obserwacji wielorybów.
6. Lanzarote była miejscem akcji filmu "Przerwane objęcia" ("Los abrazos rotos") w reżyserii Pedro Almodovara.
7. Archipelag dużo inwestuje w ekologię. Aż 30% zużywanej wody jest ponownie wykorzystane, a będąca w budowie elektrownia wodno-wiatrowa na El Hierro pozwoli na całkowitą samowystarczalność energetyczną.


This card is absolutely amazing, I could watch it all day long! <3
The Canary Islands belong to Spain.The main islands are: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma and La Gomera. Couple interesting things about the Canary Islands:
1. The islands grow the most delicious bananas in the world - apparently everyone who tried the Canaries bananas never wanted to eat any others.
2. The carnival lasts for 3 weeks and is inferior with its impetus only to a festival in Rio de Janeiro.
3. They're homeland for a famous designer Manolo Blahnik.
4. On the La Gomera island habitants use the whistle language which is listed on the UNESCO WHS. 
5. The Canary Islands waters are privileged whale observation places.
6. Lanzarote was a filming location of the "Los abrazos rotos" by the director Pedro Almodovar.
7. The archipelago invests in ecology very much. 30% of the used water is reused and being under construction water-wind power station at the El Hierro will let be energy self-sufficient.  czwartek, 13 grudnia 2012

77. Brazylia


Najsłynniejszy widok Rio de Janeiro, symbol tego miasta. Pomnik Chrystusa Odkupiciela został wybudowany na upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Brazylię. Chrystus obejmuje swoimi ramionami całe miasto oraz wita gości przybywających od strony morza.
Brazylijczycy mówią, że Bóg przez sześć dni tworzył świat, a siódmy poświęcił na Rio, dlatego ich miasto jest tak piękne. Może mają rację?

The most famous view of Rio de Janeiro, symbol of this city. The Christ the Redeemer statue wa built as a commemoration of the 100th independence anniversary. Christ embraces the whole city with His arms and welcomes guest coming from the sea.
The Brazilians say that God created the world in six days and the seventh took for creating Rio, that's why the city is so beautiful. Maybe they're right?   


76. Białoruś


Święta na Białorusi trwają od 25 grudnia do 7 stycznia. Pamiętajmy, że jest to kraj, w którym większość ludzi należy do wyznania prawosławnego. 
Białoruskie tradycje bożonarodzeniowe przetrwały jedynie na wsi na zachodzie kraju, jednak niektóre z nich już zaginęły. Dawniej zamiast choinki w domach stawiano snop żyta, który był przygotowany dla Dziadka Mroza, żeby nie wymroził zasiewów na polach, miał mu wystarczyć tylko ten snop w domu. 24 grudnia w większości domów jest obchodzony jako Kućcia (nasza Wigilia). 
Przed kolacją gospodarz obchodzi dom trzy razy, po czym stuka w okno. Gospodyni pyta wtedy, kto puka, a gospodarz odpowiada: "Sam Bóg stuka z ciepłą, mokrą wiosną, gorącym, a nie burzliwym latem i suchą, bogatą jesienią". 
Pod obrusem umieszcza się sianko, a następnie wyciąga po jednym źdźble, którego długość ma odpowiadać długości lnu, jaki urośnie w przyszłym roku. Tradycyjnymi potrawami na Kućci są: kwas z grzybami, blince z makiem i miodem oraz kutia, którą gotuje się rano jako pierwszą, ale podaje jako ostatnią. Kutia podczas świąt jest przygotowywana 3 razy - na Wigilię, na Nowy Rok i na Trzech Króli. Zachowanie zboża oraz pogoda w tych dniach jest szczegółowo obserwowana, ponieważ dostarcza gospodyni informacji o nadchodzącym roku, np. szron zapowiada urodzaj grzybów. Natomiast jęczmień, z którego robi się kutię jest z trzech pór: wczesny, późniejszy i późny. Ten, z którego będzie najpulchniejsza kutia będzie najurodzajniejszy w nadchodzącym roku. 
Znaną tradycją jest też chodzenie po domach kolędników, którzy śpiewają różne pieśni oraz życzą wszelkiej pomyślności gospodarzom.

Christmas in Belarus are from December 25th to January 7th. Remember that it's a country with advantage of Orthodox followers.
Belarussian Christmas traditions survived only in the countryside in the western part of the country but some of them disappeared. Formely in the house there was sheaf of wheat put instead of Christmas tree. It was prepared for Grandfather Frost not to freeze crops on the fields, that sheaf must have been enough for him. December 24th is celebrated as Kućcia (our Christmas Eve).
Before the dinner the host is walking three times around the house and knocks the window. His wife asks: "Who's there" and the host answeres: "It's God by Himself with warm and wet spring, hot, but not stormy summer and dry, rich autumn".
There's hay put under the tablecloth and next it's drawn one by one and its lenght suits to the lenght of the flax that's going to grow up next year. Traditional dishes are: acid with mushrooms, blinces with poppy and honey and kutia, which is prepared as the first in the morning and eaten as the last one. Kutia is prepared three times during the Christmas: for the Christmas Eve, for New Year and for Epiphany. The grain's behaviour and the weather on these days is observed very carefully by the hostess because it brings many predictions about the next year, e.g. hoarfrost predicts the mushroom harvest. Barley whereas which is used for kutia comes from three seasons: early, later and the latest. The one, which the lightest kutia is made from, will be the most fertile in the next year.
A famous traditons are carolers who sing various songs and wish the hosts many prosperity.

 

75. Niemcy


Dzisiaj w Polsce jest zimno, wietrznie i pada śnieg. Dlatego takie krajobrazy nastrajają mnie bardzo pozytywnie :)

Today in Poland it's cold, windy and snowy. That's why such views make me very positive :) 


Znaczek z Oktoberfestu tylko pokazuje, jak potworne zaległości mam we wstawianiu kartek na bloga.

An Oktoberfest stamp is a proof for my terrible arrears that I have in uploading postcards on the blog.

74. Finlandia


Urocza świąteczna kartka w ramach wymiany z Tuulą. 
O fińskich świątecznych tradycjach poczytacie TUTAJ.


Adorable Christmas card from a swap with Tuula.
You can read about the Finnish Christmas traditions HERE 

 

piątek, 7 grudnia 2012

73. Nowa ZelandiaMarta mieszka w Nowej Zelandii (czego jej potwornie zazdroszczę) w Wellington i twierdzi, że to jedno z najpiękniejszych miast na ziemi. Istnieje tam nawet powiedzenie powtarzane przez miejscowych, gdy jest ładna pogoda: "There's nothing better than Wellington on a good day", czyli "Nie ma nic lepszego niż Wellington w dobry dzień". 
Stolica Nowej Zelandii znajduje się na 12. miejscu w rankingu najlepszych miast do życia. 
Paczka od Marty zawierała również kolekcję znaczków z "Hobbita", które zostały wydane z okazji premiery tego filmu, który był kręcony w Nowej Zelandii. 


Marta lives in New Zealand (I'm sooo jealous!) in Wellington and claims that this is one of the most beautiful places in the world. There's even a saying repeated by local people when there's a nice weather: "There's nothing better than Wellington on a good day".
The capital of new Zealand is on the 12th place in the ranking of the best cities to live.
The pack from Marta contained also collection of the "Hobbit" stamps which has been released because of the premiere of this film which was shot in New Zealand.
72. Węgry

Bardzo niespodziewana kartka od pewnej Wizażanki :)


Wspaniały widok na Parlament w Budapeszcie, który jest malowniczo położony nad samym brzegiem Dunaju. Jego węgierska nazwa to "Országház", co znaczy "Dom Kraju".
Jest to największy budynek na Węgrzech, a do jego budowy zużyto m.in. 40 milionów cegieł, 40 kg złota i 500 000 kamieni szlachetnych. 

Amazing view for a Hungarian Parliament Building which picturesquely lies on the bank of Danube. It's Hungarian name is "Országház" which means "a House of the Country". 
It's the biggest building in Hungary and there were 40 millions bricks, 40 kg of gold and 500 000 precious stones used in construction.

Gratka - węgierski znaczek wydany z okazji EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie :) 

 A windfall - Hungarian stamp released for EURO 2012 in Poland and Ukraine :)

71. Nowa Zelandia

Niusuance spełniła moje kolejne wielkie pocztówkowe marzenie - Nowa Zelandia!

Niusuance made my next great postcard dream come true - New Zealand!


Moja pierwsza map card. Jak pokazałam tą kartkę babci, to nie mogła uwierzyć, że Nowa Zelandia jest tak daleko i dostałam stamtąd pocztówkę :) 
Zdawałoby się, że Nowa Zelandia jest dość bliskim sąsiadem Australii, jednak dzieli je ponad 2000 km. W jej skład wchodzą m.in. Wyspy Północna i Południowa, Wyspa Stewarta, Wyspy Auckland i Wyspy Antypodów oraz Wyspy Cooka i Niue, które są traktowane jak państwa stowarzyszone, ponieważ są samorządne. Głową państwa jest królowa Elżbieta II, ale w jej imieniu rządzi gubernator.

My first map card. When I showed it my grandmother she couldn't believe that New Zealand is so far away and I got a postcard from there :) 
Seemingly New Zealand is a close neighbour of Australia but there are over 2000 km between them. New Zealand contains i.a. the North and South Island, the Stewart Island, the Auckland Islands and the Antipodes Islands and the Cook Islands and Niue which are treated as the associated countries because they're autonomus. The head of the country is Queen Elizabeth II but a governor rules in her name.

70. USA


Arizona to jeden z najcieplejszych stanów USA, graniczący z Meksykiem. Jego dewizą jest "Bóg wzbogaca", a przydomek to "Stan Wielkiego Kanionu". Nazwa "Arizona" znaczy "miejsce, gdzie rosną dobre dęby" i została wprowadzona przez Basków, którzy napłynęli tu z Hiszpanii.
Na kartce widoczny jest symbol Arizony - karnegia olbrzymia. Po raz pierwszy zakwita w wieku 50 lat, a dopiero po 75 latach wyrasta u nich ramię boczne.

Arizona is one of the warmest states of USA, which borders with Mexico. Its motto is "God enriches" and its nickname is "The Grand Canyon State". The name "Arizona" means "the place where the good oaks grow" and it was introduced by Basques who arrived here from Spain.
On the card there's a symbol of Arizona - the saguaro. It blooms for the first time in the age of 50 and after 75 years they develope a side arm. środa, 5 grudnia 2012

69. Holandia


Groningen - holenderskie miasto wielkości Rzeszowa.
Pocztówka przedstawia Martinitoren - mierząca około 100 metrów wieża kościelna jest jedną z najwyższych w Holandii. 
Ciekawostka - w 2005 roku mieszkańcy Groningen pobili rekord Guinessa w bitwie na poduszki. Jednocześnie uczestniczyło w niej 3000 osób. 

Groningen - a Dutch city, size of Rzeszow.
The postcard shows the Martinitoren - 100 m steeple which is one of the highest in the Netherlands.
Curiosity - in 2005 citizens of Groningen broke the Guiness record at the pillow fight. There were 3000 participants at the same time. 

 

wtorek, 4 grudnia 2012

68. Irlandia

Tym razem pierwsza oficjalna kartka z Irlandii.


Kartka przedstawia włoskie espresso, ponieważ dostałam ją od Włocha mieszkającego w Irlandii. 
Mam szczęście do "irlandzkich" Włochów, ponieważ tylko raz wysyłałam oficjalną kartkę do Irlandii i adresatką również była Włoszka. A z nią z kolei wiąże się zabawna historia, ponieważ miała tak charakterystyczne nazwisko rymujące się z imieniem, że pomogło mi zapamiętać łacińską nazwę migdałka podniebiennego (tonsilla palatina) :)


This time my first offcial postcard from Ireland.

The card shows Italian espresso because I received it from Italian man living in Ireland.
I'm lucky to the "Irish" Italians because the only one offcial postcard I sent to Ireland was addressed also to Italian woman. Actually, there's a funny story reminding me of her, because she had such a characteristic name rhyming with the last name so it helped me to remember the Latin name of the palatine tonsil (tonsilla palatina) :) 


67. Niemcy


Steampunkowa sowa :)
Sama nie wiedziałam, że podobają mi się takie, dopóki jej nie dostałam.

A steampunk owl :)
I didn't know by myself that I like such ones until I received it.