piątek, 7 grudnia 2012

71. Nowa Zelandia

Niusuance spełniła moje kolejne wielkie pocztówkowe marzenie - Nowa Zelandia!

Niusuance made my next great postcard dream come true - New Zealand!


Moja pierwsza map card. Jak pokazałam tą kartkę babci, to nie mogła uwierzyć, że Nowa Zelandia jest tak daleko i dostałam stamtąd pocztówkę :) 
Zdawałoby się, że Nowa Zelandia jest dość bliskim sąsiadem Australii, jednak dzieli je ponad 2000 km. W jej skład wchodzą m.in. Wyspy Północna i Południowa, Wyspa Stewarta, Wyspy Auckland i Wyspy Antypodów oraz Wyspy Cooka i Niue, które są traktowane jak państwa stowarzyszone, ponieważ są samorządne. Głową państwa jest królowa Elżbieta II, ale w jej imieniu rządzi gubernator.

My first map card. When I showed it my grandmother she couldn't believe that New Zealand is so far away and I got a postcard from there :) 
Seemingly New Zealand is a close neighbour of Australia but there are over 2000 km between them. New Zealand contains i.a. the North and South Island, the Stewart Island, the Auckland Islands and the Antipodes Islands and the Cook Islands and Niue which are treated as the associated countries because they're autonomus. The head of the country is Queen Elizabeth II but a governor rules in her name.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz