niedziela, 30 czerwca 2013

101. Holandia


Jabłko - jeden z najbardziej popularnych owoców w Polsce, szczególnie zimą, kiedy możemy jeść polskie soczyste jabłka zebrane jesienią w polskich sadach. Od wieków przypisywano mu przeróżne znaczenie symboliczne, pojawiało się też w baśniach, folklorze i mitologiach, m.in. rzymskiej, greckiej i celtyckiej. Według chrześcijan doprowadziło ono pierwszych ludzi do upadku, gdy zjedli oni jabłko z drzewa poznania dobra i zła w ogrodzie Eden. Dzięki spadającemu z drzewa jabłku Isaac Newton odkrył prawo grawitacji, a Wilhelm Tell był zmuszony zestrzelić je kuszą z głowy swojego syna (lub wybrać własną śmierć). 
Jabłka mają też swoje epizody w przemyśle perfumiarskim - w czasach PRL w Polsce były produkowane słodkie perfumy o nazwie "Zielone Jabłuszko". Obecnie na rynku są dostępne perfumy marki DKNY o nazwie "Be Delicious", których kształt i kolor flakonika przypomina zielone jabłko, które jest też jednym z glównych składników tego zapachu. Nazwa odnosi się do odmiany Golden Delicious, które są dużymi zielonymi jabłkami, o słodkim smaku. Jabłka widoczne na powyższej pocztówce to prawdopodobnie Antonówki.


An apple - one of the most popular fruit in Poland, especially in winter when we can eat Polish juicy apples, picked up from the orchards in the autumn. Many symbolic meanings were assigned to them, they were also appearing in the fairy tales, folklore and mythologies, i.a. Roman, Greek and Celtic. According to Christianity it brought the first people to fall, when they've eaten the apple from the tree of the knowledge of good and evil in the Eden. Thanks to an apple falling down the tree, Isaac Newton discovered with the gravity law, and Wilhelm Tell was forced to shoot it with a crossbow from his son's head (or to choose his own death).
Apples also have their episodes in the perfume industry - in the communist regime times in Poland there were produced sweet perfumes named "Green Apple". Currently there are DKNY perfumes on the market, named "Be Delicious" with a bottle reminding a green apple in shape and colour. The apple is also one of the main ingredients of this scent. The name refers to a cultivar of apple - Golden Delicious which are big green apples of a sweet taste. Probably the apples on the postcards are from a cultivar Antonovka.czwartek, 20 czerwca 2013

100. Polska


Dziś wyjątkowy, setny post na moim blogu. Z tej okazji wybrałam pocztówkę z miejsca, które ma dla mnie osobiste, wyjątkowe znaczenie - Białystok. Miasto, w którym studiowałam analitykę medyczną i które zauroczyło mnie od pierwszego wejrzenia. Miasto, które codziennie rano przemierzałam w drodze na zajęcia i przez które wracałam do domu, zazwyczaj cuchnąca jakimiś oparami z laboratorium. Widoczny na zdjęciu Pałac Branickich, który jest siedzibą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stał się dla mnie bardzo bliskim miejscem. Tam chodziłam do biblioteki, tam też miałam zajęcia na piętrze, z którego mogłam podziwiać przepiękne pałacowe ogrody. Zdjęcie na pocztówce zostało zrobione rano. Niemalże czuję w powietrzu rosę, przyjemny chłód i ekscytację, z którą szłam na kolejne zajęcia z chemii czy anatomii. Lubiłam te studia. Mimo że z tego kierunku zrezygnowałam, to Białystok nadal zajmuje w moim sercu specjalne miejsce. Zostawiłam tam wiele wspaniałych wspomnień, momentów pełnych śmiechu i radości, przyjaźń i niezwykłe spotkania. Wspaniałe miasto, do którego bardzo chciałabym kiedyś wrócić.


Today's a special, a 100th post on my blog. For this occasion I picked up a postcard from a place that has a personal and special meaning to me - Białystok. The city where I studied Laboratory Medicine and which charmed me from the first sight. The city where I was going through every morning for my classes and coming back, usually stinking with some chemicals from the lab. The Branicki Palace, which you can see on the picture, the seat of the Medical University of Białystok, became a place very close to me. I was going there to the library and to have classes on the first floor, from where I could admire the stunning gardens. The picture on the postcard was taken in the morning. I can almost feel the dew in the air, the freshness and the excitement about the next classes of Chemistry or Anatomy. I liked these studies. Despite I quit on them, Białystok still has its own place in my heart. There are many wonderful memories, moments full of laugh and joy, friendship and amazing meetings I left there. A gorgeous city where I hope to come back.niedziela, 9 czerwca 2013

99. SłoweniaWspaniały widok na stolicę Słowenii - Lublanę. Nieco zapomniany kraj europejski, często pomijany w planowaniu wycieczek w pobliskie, pozornie ciekawsze miejsca, jak Chorwacja czy Włochy. Jest to błąd, ponieważ Słowenia ma nam wiele do zaoferowania. Z jednej strony piętrzą się Alpy, które są wymarzonym miejscem wycieczek i zjeżdżania na nartach. Z drugiej strony mamy Morze Adriatyckie, które w lecie osiąga bardzo przyjemne temperatury do pływania. Słowenia słynie również ze wspaniałych jaskiń, na czele z Jaskinią Postojną, która zawiera prawie 20 km podziemnych korytarzy.

A gorgeous view for a capitol of Slovenia - Ljubljana. It's a little bit forgotten European country, often skipped during planning the trips to apparently more interesting places like Croatia or Italy. It's a mistake because Slovenia has many to offer. From one side magnificent Alps which are a perfect place for trekking and skiing. From the other - the Adriatic Sea with very pleasant temperatures for swimming in the summer. Slovenia is also famous for great caves, especially the Postojna Cave which includes almost 20 km of underground tunnels.