piątek, 28 września 2012

20. Seszele

Ostatnio otrzymana kartka, która jest w tym momencie perłą mojej kolekcji - bajkowe Seszele.

 

Seszele to archipelag 115 wysp pochodzenia wulkanicznego i koralowego znajdujący się na północ od Madagaskaru. Jest to kraj utrzymujący się głównie z eksportu towarów takich jak: wanilia, tytoń, cynamon, orzechy kokosowe oraz z turystyki. Seszele znane są z tego, że można tam spędzić wakacje w samotności, bez tłumów. Częste są tam pojedyncze, niewielkie hoteliki na niezamieszkanych wyspach. Wakacje na Seszelach to jednak dość spory wydatek - mieszkańcy tego kraju znają jego walory, więc celują w luksusowe resorty dla najbogatszych.
Seszele to również dom dla wielu endemicznych gatunków ptaków, płazów i gadów oraz kilkuset gatunków owadów, ślimaków i pająków. Wody bogate są w rybki koralowe. Najciekawszym przedstawicielem endemicznych roślin jest lodoicja seszelska - drzewo z rodziny arekowatych o największych owocach świata, które osiągają wagę nawet 25 kg. Występuje tylko w tym jednym miejscu na świecie z prostej przyczyny - ciężkie owoce toną w wodzie i nie mogą się przemieszczać, a co za tym idzie rozsiewać. Lodoicja znajduje się także w godle Seszeli.


Recently received card which is now the pearl of my collection - magical Seychelles.

Seychelles is an archipelago of 115 islands of volcanic and coral origin located north of Madagascar. It's the country persisting mainly on the export of such goods as vanilla, tobacco, cinnamon, coconuts and on the tourism. Seychelles are famous for a chance to spend vacation alone, without crowds. Single little hotels on the uninhabited islands are common. However, holiday on Seychelles is a quite big expenditure - habitants of this country exactly know its values so they aim at luxurious resorts for the richest.
Seychelles is also home for many endemic species of birds, amphibians, reptiles and hundreds of species of insects, snails and spiders. The water is rich of the coral fish. The most curious representant of endemic plants is coco de mer - a tree from the Arecaceae family with the biggest fruits in the world which can reach weight of 25 kg. It appears in only this one place in the world because of a simple reason - heavy fruits sink in the water and they cannon move, which entails they cannot sow. Coco de mer is also in Seychelles' heraldic.

czwartek, 27 września 2012

19. Norwegia

Bajeczna kartka pochodząca z prywatnej wymiany.Norweskie kartki z fiordami idealnie wpasowują się w moje preferencje, ponieważ uwielbiam zapierające dech w piersiach krajobrazy charakterystyczne dla danego kraju.
Fiordy to długie, wcinające się w głąb lądu zatoki, powstałe na skutek zalania żłobów i dolin polodowcowych. Występują w krajach Skandynawskich, w Nowej Zelandii, w Szkocji, na Półwyspie Labrador (Kanada), na Grenlandii, na Alasce oraz w Patagonii (Chile). Ich długość dochodzi do 350 km (Scoresby Sund na Grenlandii), a głębokość do prawie 2000 m (Skelton Inlet, Antarktyda).


Fabulous card from a private exchange.

Norwegian cards with fjords fit perfectly into my preferations because I love breathtaking landcapes characteristic for each country.
Fjords are long inlets cutting through the land which arised by the inundation of the postglacial troughs and valleys. They occur in the Scandinavian countries, New Zealand, Scotland, the Labrador Peninsula (Canada), Greenland, Alaska and in Patagonia (Chile). Their lenght can reach 350 km (Scoresby Sund, Greenland), and depth almost 2000 m (Skelton Inlet, Antarctica).wtorek, 25 września 2012

18. Hiszpania

Pocztówka od mojej kochanej przyjaciółki Justyny :)Barcelona - hiszpańskie miasto fascynujące ludzi od lat. Jej symbolem jest Świątynia Pokutna Świętej Rodziny, czyli Sagrada Familia (w lewym dolnym rogu pocztówki). Budowa została rozpoczęta w 1882 r. i nadal nie została ukończona. 
W Barcelonie znajdują się również słynne plaże Costa Brava.
Jednak tym, co najbardziej cieszy, jest klub piłkarski FC Barcelona, do którego należą największe światowe gwiazdy sportu, m.in. Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Lionel Messi, Xavi czy Andrés Iniesta. Kapitanem jest Carles Puyol. Zespół ma na swoim koncie wiele wygranych, wśród których są 4 zwycięstwa Ligi Mistrzów, 3 zwycięstwa Pucharu UEFA, 4 zwycięstwa Pucharu Zdobywcy Pucharów, 4 Superpuchary Europy, 21 zwycięstw Pucharu Mistrzostw Hiszpanii oraz 26 zwycięstw Pucharu Hiszpanii, co jest dotychczasowym rekordem. Obecnym trenerem FC Barcelona jest Tito Vilanova.


Postcard from my dear friend Justyna :)

Barcelona - the Spanish city which fascinates people for years. The symbol of it is Basilica and Expiatory Church of the Holy Family, so called Sagrada Familia (in the bottom left corner of the card). The building was started in 1882 and hasn't been finished yet.
In Barcelona, there are famous Costa Brava beaches.
But the football club FC Barcelona is what makes us happy. The biggest football stars in the world belong to this club including Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Lionel Messi, Xavi or Andrés Iniesta. Carles Puyol is the capitain. The team has many victories on its count, inter alia 4 wins of UEFA Champions League, 3 wins of UEFA Europe League, 4 wins of UEFA Cup Winners' Cup, 4 wins of UEFA Super Cup, 21 wins of La Liga and 26 wins of Spanish Cup which is an actual record. The present coach of FC Barcelona is Tito Vilanova.

niedziela, 23 września 2012

17. Holandia

Dzisiaj mała lekcja ekologii.Tematy związane z losami naszej planety od zawsze były mi bliskie. Kocham zwierzęta, dziką przyrodę i piękne krajobrazy, dlatego nie chcę, żeby to wszystko zginęło przez lekkomyślnych ludzi. Od kilku lat jestem działaczką Greenpeace i staram się żyć ekologicznie, ale rozsądnie. Oszczędzam wodę, wyłączam sprzęty z gniazdek, gdy nie są używane, segreguję śmieci. Są to proste działania, które każdy z nas może z łatwością wprowadzić w życie.
Ostatnio moją głowę zaprząta jednak większy globalny problem - Arktyka. Z powodu globalnego ocieplenia lód na Arktyce topnieje w zastraszającym tempie, odrywają się gigantyczne góry lodowe, co stanowi ogromne zagrożenie dla unikalnych gatunków zwierząt tam żyjących oraz dla mieszkańców Ziemi. Największym zagrożeniem dla Arktyki jest jednak człowiek, a konkretnie wielkie koncerny paliwowe, które chcą prowadzić tam odwierty, aby wydobyć ropę, której wystarczyłoby tylko na 3 lata. 3 lata ropy w zamian za bezpowrotne zniszczenie jednego z najważniejszych ekosystemów na Ziemi.
Obecnie Greenpeace wywiera ogromną presję na zarządy Shella i Gazpromu, dzięki czemu odsunęli oni plany odwiertów o rok. Jeżeli chcecie dołączyć do grona osób, którym los Arktyki nie jest obojętny, możecie podpisać petycję. Już prawie 2 miliony osób wspiera działania Greenpeace i wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się wygrać z chciwością :)

Today's a short ecology lesson.

Topics related to the our planet's fate have been close to me since forever. I love animals, wild nature and beautiful landscapes so I don't want them to extinct because of the reckless humans. I've been a Greenpeace activist for couple years and I'm trying to live ecologically but reasonably. I'm saving the water, I switch off the plugs while not using, I segregate the rubbish. These are simple things to implement for everyone.
Recently my head is occupied by a bigger global problem - the Arctic. Because of the global warming the arctic ice is melting in a frightful speed, giant icebergs are breaking away which makes a big threat for unique species of animals living there and for Earth's habitants. However, the biggest threat for the Arctic is human, specifically big fuel consortiums which wants to lead the drillings to get the oil which would last for only 3 years. 3 years of oil in exchange for irreversible destruction of one of the most important Earth ecosystems.
Nowadays Greenpeace is pushing Shell's and Gazprom's boards so the drillings has been moved a year. If you want to join the people who care about the Arctic, you can sing a petition. It's almost 2 million of people supporting Greenpeace's action and I believe that together we can defeat the greed :) 

czwartek, 20 września 2012

16. Japonia

Przecudowna kartka pochodząca z prywatnej wymiany.

 

Kartka przedstawia bramę torii - charakterystyczny element japońskiej architektury. Stawiane są w miejscach, w których mogą mieszkać bogowie, czyli w wodzie lub w przydomowych ogródkach. Słowo 'torii' oznacza "żerdź dla ptaka" i wiąże się z jedną ze scen z japońskiej mitologii, gdzie bogowie starali się wywabić boginię słońca Amaterasu z jaskini, za pomocą ptaków które śpiewały siedząc na torii.
Torii symbolizują przejście ze "świata skończonego", czyli ziemskiego, fizycznego, którego końcem jest śmierć, do "świata nieskończonego", czyli boskiego.


Wonderful postcard from private exchange.

The card shows the torii gate - characteristic element of japanese architecture. They're built up in places where the gods can live - in a water or adjacent gardens. The word 'torii' means the 'bird's perch' and is connected to one of the japanese mythology scenes where the gods were trying to lure the sun goddess Amaterasu from a cave, with help of the birds which were singing sitting on the torii.
Torii symbolize transition from the 'finite world", means temporal, physical which ends by death, to the 'infinite world', means divine. 

wtorek, 18 września 2012

15. USA

Kolejna pocztówka z USA - tym razem przedstawiająca znane wszystkim Los Angeles.Los Angeles leży w stanie California i wiele osób mylnie uważa je za jego stolicę (którą w rzeczywistości jest Sacramento).
Miasto Aniołów jest znane przede wszystkim ze skoncentrowanego tam przemysłu filmowego i rozrywkowego. Znajduje się tam słynny Kodak Theatre, w którym co roku jest ceremonia przyznawania Nagród Akademii Filmowej oraz Aleja Gwiazd zlokalizowana wzdłuż Hollywood Blvd. 
Jako ciekawostkę podam, że Los Angeles ma trzy zaprzyjaźnione miasta - Londyn, Manchester oraz naszą polską Łódź. 


Another postcard from USA - this time showing famous Los Angeles.

Los Angeles is located in California and many people mistakenly consider it as its capital (which in fact is Sacramento). 
First of all the City of Angels is famous for the concentrated film and entertainment industry. There's famous Kodak Theatre located where every year is the Academy Awards ceremony and Hollywood Walk of Fame located along the Hollywood Blvd. 
As a curiosity I can say that Los Angeles has three friendship cities - London, Manchester and our Polish Lodz. 


poniedziałek, 17 września 2012

14. Turcja

Moja pierwsza kartka z Turcji.
Napis na kartce znaczy "Uczta, Dostać błogosławieństwo". Nie znam języka tureckiego ani arabskiej gramatyki, dlatego nie mam pojęcia czy chodzi o to, że ucztując dostajemy błogosławieństwo, czy może o coś innego. Czy jest na sali ktoś znający turecki? :)
Przyznam się również do mało chlubnej rzeczy - przed wypisaniem etykiet sprawdziłam, na jakim kontynencie leży Turcja. Odpowiedź: 97% należy do Azji, a 3% do Europy. Najbardziej zmyliły mnie starania tego państwa o dostanie się do Unii Europejskiej. 
Mam nadzieję, że w przyszłości dostanę kartkę przedstawiającą jakieś tureckie miasto, żebym mogła więcej napisać o tym fascynującym kraju :)

My first card from Turkey.

The inscription on the card means "Feast, Get blessed". I don't know Turkish, nor arabian grammar, so I have no idea if it means that we get blessed by feasting or maybe something else. Is there anybody who knows Turkish? :) 
I have to avow to something not very glorious - before writing the labels I've checked the continent where Turkey lies on. Answer: 97% belongs to Asia and 3% to Europe. I got confused because of efforts of this country to get into the European Union.
I hope to receive a card showing someTurkish city in the future, so I could write something more about this fascinating country :)

niedziela, 16 września 2012

13. Litwa

Poniższa kartka dostała na stronie postcrossingu sporo favów. Nie dziwię się, ponieważ jest bardzo klimatyczna. Szkoda, że na froncie odbił się jakiś stempel.Wschód słońca i krowa wyprowadzana na pastwisko to widok przywołujący najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa - wakacyjne poranki, szum strumyka koło domu, śpiew ptaków w lesie, rosa na trawniku. Wianki robione z mleczy i brudne palce od ich soku. Milion kolorowych sukienek, które potrafiłam zmieniać kilka razy dziennie. Zapach róż z babcinego ogrodu.
Rozmarzyłam się :)


This card received a lot of favourites on the postcrossing site. It's very climatic so I'm not surprised. Too bad that some stamp imprinted at the front.

Sunrise and a cow moved to the pasture recall the most wonderful childhood memories - holiday mornings, sough of the brook next to the house, birds' singing in the forest, dew on the lawn. Garlands made from dandelions and fingers dirty because of their juice. Million colourful dresses that I could change couple times for a day. Smell of the roses from my gradma's garden.
I got languorous :) 

wtorek, 11 września 2012

12. Niemcy

Nie lubię żab. Gdy widzę takiego skaczącego i kumkającego potwora uciekam z krzykiem, jakbym zobaczyła co najmniej Cerbera.Jednak te dwa zielone stworzonka schowane w liliach wodnych zauroczyły mnie do tego stopnia, że postanowiłam wstawić je na bloga :)


I don't like frogs. When I see this jumping and croaking monster I run away screaming like I saw at least Cerberus.

Although those two green little creatures hidden among the water lilies charmed so much that I decided to place them into my blog :) 

niedziela, 9 września 2012

11. Białoruś

Moja pierwsza kartka z favów i to w dodatku ze ścisłej czołówki. Kot wyciągnięty na oknie rozbroił mnie od chwili, gdy go zobaczyłam. Większość kartek z moich ulubionych znajduje się tam bez żadnej nadziei na otrzymanie ich kiedyś w przyszłości, dlatego wyciągając ją z mojej skrzynki pocztowej byłam jednocześnie bardzo zaskoczona i bardzo szczęśliwa. Zdecydowanie jedna z najfajniejszych kartek, jakie do tej pory dostałam :)


My first favourite card and, what's more, it's one of the most favourite.

The cat outstretched at the window blew me out since I saw him. The most cards of my favourites are without any hope for receiving them in the future, that's why when I was taking this card out of my mailbox I was suprised and happy at the same time. That's definitely one of the coolest cards I've received till now :)


piątek, 7 września 2012

10. Hong Kong

Uwielbiam nocne widoki na duże miasta.


Ta kartka przedstawia słynny widok na Victoria Harbour z Victoria Peak - góry stanowiącej najwyższy punkt Hong Kongu. Zatoka Wiktorii zawdzięcza swoją nazwę brytyjskiej królowej Wiktorii.

I like nightviews of the big cities.

This card shows the famous view for the Victoria Harbour from the Victoria Peak - a mountain which is the highest point of Hong Kong City. The Victoria Harbour is named after the British Queen Victoria.

czwartek, 6 września 2012

9. Finlandia

Ta kartka wywołała naprawdę szeroki uśmiech na mojej twarzy - Muminek!Kartka o niezwykłym kształcie z postacią z mojej ulubionej bajki z dzieciństwa (pomijając "Gumisie"). Moją ulubioną bohaterką "Muminków" była Mała Mi, a Włóczykij był moją pierwszą miłością. Oczywiście jak każdy bałam się Buki i chyba do tej pory nie chciałabym dostać kartki z nią :) 
Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Tampere, dużym fińskim mieście, znajduje się muzeum "Dolina Muminków", a w Naantali niedaleko Turku mieści się park rozrywki "Dolina Muminków", gdzie można m.in. podziwiać dom Muminków.

This card put a big smile on my face - Moomin!

Extraordinary shaped card with a character from my favourite childhood cartoon (except from "Gummi Bears"). My favourite character of "Moomins" was Little My and Snufkin was my first love. Of course, as everyone, I was scared of the Groke and I think I still wouldn't be very happy if I received a postcard with it :)
As a curiosity I can say that there's a museum "The Moominvalley" in Tampere, big Finnish city, and in Naantali near to Turku is the Moominvalley Amusement Park located where you can see. e.g. the Moomin House.


Znaczek z Muminkiem dopełnił szczęścia :)
A Moomin stamp completed my happiness :) 

poniedziałek, 3 września 2012

8. Japonia

Piękna, dość tradycyjna kartka z Japonii.

Skoro na kartce są kwiaty, to nie mogę nie wspomnieć o ikebanie - tradycyjnej japońskiej sztuce układania kwiatów. W języku japońskim ikebana oznacza "żyjące kwiaty". Skupia się ona na harmonii pomiędzy konstrukcją, rytmem i kolorem bukietu. Do kompozycji używane są nie tylko kwiaty, ale również liście, gałęzie oraz wazony. Struktura układania bukietu opiera się na trzech głównych punktach symbolizujących niebo, ziemię i ludzkość. 
Ikebana jest przedmiotem uczonym w szkołach oraz uniwersytetach. 


Beautiful, quite traditional postcard from Japan.

Since there are flowers on the card I cannot mention ikebana - traditional japanese art of flowers arrangement. In Japanese ikebana means 'living flowers'. It focuses on the harmony between construction, rhythm and colour of the bouquet. Not only the flowers are used for composition, also leaves, branches and flowerpots. The structure of bouquet arrangement is based on three main points which are symbols of heaven, earth and mankind.
Ikebana is a subject taught at schools and universities. 


niedziela, 2 września 2012

7. Holandia

Królowa kuchni - to dzisiejsza kartka. Jakże smakowita!


Ta kartka przedstawia mnie w kuchni - torty, babeczki, ciastka to coś co kocham robić, a mój ukochany lubi z tego korzystać :) Nie ma tygodnia, żebym nie wymyśliła nowego przepisu na muffiny lub na krem do tarty.
Z tyłu był dołączony przepis na brownies, oto on:

składniki (na blaszkę 20x20 cm):
250 g masła
250 g ciemnej czekolady (72% kakao)
4 jajka
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
300 g cukru
150 g mąki
200 g posiekanych orzechów

przygotowanie:
Nastawić piekarnik na 180 stopni.  Rozpuścić czekoladę z masłem. W miseczce ubić jajka z cukrem i wanilią. Następnie dodać mąkę i orzechy, utrzeć na gładko, dodać czekoladę z masłem. Przełożyć do foremki, piec około 25 minut.
Brownies są gotowe, gdy wierzch jest suchy i bladobrązowy, a środek nadal ciemny i zbity. 


Queen of the kitchen - that's today's card. How tasty!

This card shows me in the kitchen - cakes, cupcakes and cookies are something I love to make and my beloved likes to use it :) There's no week without me figuring out some new recipes for muffins or tart cream. 
At the back there was a recipe for brownies, here it is:

ingredients (for tin 20x20 cm):
250 g butter
250 g dark chocolate (72% of cacao)
4 eggs
2 teaspoon vanille extract
300 g sugar
150 g flour
200 g chopped nuts

preparation:
Preheat oven to 180 degrees. Melt butter and chocolate. In a bowl whisk eggs with sugar and the vanilla. Then add the flour and nuts, next chocolate with butter and beat until a smooth butter. Put it into a tin and bake for approximately 25 minutes.
The brownies are done when the top is dry and pale brown and in the middle still dark and compact. 

sobota, 1 września 2012

6. Szwajcaria

Moja jedyna do tej pory kartka ze Szwajcarii przedstawia jedne z moich ulubionych kwiatów - konwalie.


Każdego roku wyczekuję maja, żeby móc pójść do lasu i, pomimo spadających z drzew chrabąszczy, szukać tych ślicznych małych dzwoneczków o cudownym zapachu. 
Konwalie były również ulubionymi kwiatami Piotra Czajkowskieg.
Nie jest jednak powszechnie znane, że ta piękna roślina jest silnie trująca, zatruć można się nawet wypijając wodę z flakonu, w którym umieszczony był bukiet konwalii. Charakterystycznym objawem zatrucia konwaliami jest widzenie wszystkiego na żółto.


My the only card from Switzerland shows one of my favourite flowers - Lilys-of-the-Valley.

Every year I'm waiting for May to go to the forest and, despite cockchafers falling down the trees, look for those pretty little bells with gorgeous scent. 
Lilys-of-the-Valley were also favourite flowers of Peter Tchaikovsky.
However it's not a common knowledge that this beautiful plant is strongly poisonous, you can get poisoned even by drinking a water from a case-bottle where a Lilys-of-the-Valley bouquet was placed. Characteristic symptom of Lilys-of-the-Valley poisoning is seeing everything in yellow.