poniedziałek, 3 września 2012

8. Japonia

Piękna, dość tradycyjna kartka z Japonii.

Skoro na kartce są kwiaty, to nie mogę nie wspomnieć o ikebanie - tradycyjnej japońskiej sztuce układania kwiatów. W języku japońskim ikebana oznacza "żyjące kwiaty". Skupia się ona na harmonii pomiędzy konstrukcją, rytmem i kolorem bukietu. Do kompozycji używane są nie tylko kwiaty, ale również liście, gałęzie oraz wazony. Struktura układania bukietu opiera się na trzech głównych punktach symbolizujących niebo, ziemię i ludzkość. 
Ikebana jest przedmiotem uczonym w szkołach oraz uniwersytetach. 


Beautiful, quite traditional postcard from Japan.

Since there are flowers on the card I cannot mention ikebana - traditional japanese art of flowers arrangement. In Japanese ikebana means 'living flowers'. It focuses on the harmony between construction, rhythm and colour of the bouquet. Not only the flowers are used for composition, also leaves, branches and flowerpots. The structure of bouquet arrangement is based on three main points which are symbols of heaven, earth and mankind.
Ikebana is a subject taught at schools and universities. 


3 komentarze: