czwartek, 30 sierpnia 2012

5. Wielka Brytania

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 zostały zorganizowane z dużym rozmachem i nieprawdopodobnym entuzjazmem, jak na flegmatycznych i powściągliwych Brytyjczyków. Muszę przyznać, że jeszcze żadnych igrzysk nie oglądałam z takim zainteresowaniem, telewizor włączałam nawet żeby obejrzeć nielubiane przeze mnie jeździectwo konne. Postanowiłam wybrać dla Was garść najfajniejszych ciekawostek o tegorocznej Olimpiadzie.

1. Kartka przedstawia jedną z dwóch oficjalnych maskotek - Wenlocka. Drugą maskotką była Mandeville. Oboje są cyklopami i powstali z kropli stali pochodzącej z budowy Stadionu Olimpijskiego.
2. Kandydatami do organizacji Igrzysk w 2012 roku były oprócz Londynu: Stambuł, Nowy Jork, Moskwa, Hawana, Paryż, Madryt, Lipsk i Rio de Janeiro. 
3. Oficjalną piosenką tegorocznej Olimpiady był utwór Survival zespołu Muse. Do posłuchania i obejrzenia wspaniałej animacji TUTAJ.
4. Na potrzeby realizacji krótkiego filmu z udziałem Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda, królowa Elżbieta II po raz pierwszy zgodziła się wystąpić w filmie.
5. Stacja NBC, która transmitowała ceremonię otwarcia w Stanach Zjednoczonych, ocenzurowała moment upamiętnienia ofiar zamachu w londyńskim metrze z 7 lipca 2005 roku i zamiast tego puściła wywiad z Michaelem Phelpsem. 
6. Po raz pierwszy w historii igrzysk w każdej z reprezentacji znalazła się kobieta. Płeć piękna po raz pierwszy reprezentowała Arabię Saudyjską, Katar i Brunei.
7. Stroje Brytyjczyków zaprojektowała Stella McCartney, Amerykanów - Ralph Lauren, Włochów - Giorgio Armani i Miuccia Prada, a reprezentantów San Marino - Salvatore Ferragamo. Polacy mieli stroje zaprojektowane przez firmę 4F.
8. Najstarszy zawodnik miał 71 lat - był nim Japończyk Hiroshi Hoketsu, który wziął udział w konkursie ujeżdżania koni.
9. W czasie igrzysk w wiosce olimpijskiej rozdysponowano 150000 prezerwatyw.
10. Każda godzina Olimpiady kosztowała brytyjski budżet 10 mln USD.


2012 Summer Olympics were organised with a great vigor and unbelievable for flegmatic and reserved British enthusiasm. I have to admit that I have never before watched Olympics with such an interest, I was turning TV on even for the equestrian which I don't like. I decided to pick up some coolest curiosities about the Olympics for you.

1. The card shows one of two official symbols - Wenclock. The second symbol is Mandevill. They're both cyclops and were made of the drop of steel coming from Olympic Stadium's building. .
2. Other candidates for organisation of Olympics in 2012 besides London were: Istanbul, New York City, Moscow, Havana, Paris, Madrid, Leipzig and Rio de Janeiro.
3. The official song of Olympics was Survival by Muse. To listen and to watch an amazing animation HERE
4. For short movie realisation's purposes with participation of Daniel Craig as James Bond, Queen Elizabeth II agreed to take part in a movie for the first time.
5. NBC channel, which transmitted the opening ceremony for USA, censored the moment of victims' of terrorism act in london subway on 7th of July 2005 memorial and transmitted an interview with Michael Phelps instead.
6. For the very first time every represantation included a woman. Women were representing Saudi Arabia, Quatar and Brunei for the first time.
7. British had suits designed by Stella McCartney, Americans by Ralph Lauren, Italians by Giorgio Armani and Miuccia Prada and representatives of San Marino by Salvatore Ferragamo. Poles had suits designed by 4F.
8. The oldest contestant was 71 - that was Japanese Hiroshi Hoketsu, who participated in dressage competition.
9. During the Olympics there were 150000 condoms disposed in the Olympic village.
10. Each hour of Olympic Games costed British budget 10 mln USD.


Niespodzianką dla mnie był znaczek z Mo Farah, który zdobył 2 złote medale w biegu na 5000 m i 10000 m. Kartka doszła do mnie tylko tydzień po zakończeniu igrzysk :)A stamp with Mo Farah, who won 5000 m and 10000 m gold, was a surprise for me. I received the card just a week after the Olympics ended :)

środa, 29 sierpnia 2012

4. USA

Kartka, którą chciałabym Wam dziś zaprezentować, również należy do grona moich ulubieńców. Zorza polarna na pocztówce to coś, co zawsze mnie ucieszy, a w tak pięknym wydaniu sprawi, że będę ciągle marzyć o tym, aby zobaczyć ją na żywo.Zorza polarna powstaje przez zderzenie cząsteczek wiatru słonecznego z cząsteczkami atmosfery ziemskiej. Najwięcej zórz można zaobserwować w okresie maksymalnej aktywności słonecznej, która kończy jedenastoletni cykl Słońca. Teraz przypada ona na lata 2010-2013, dlatego w tym okresie warto wybrać się w północne rejony kuli ziemskiej, aby doświadczyć tego wspaniałego zjawiska w całej okazałości. W czasie największej aktywności Słońca, zorze polarne bywały widoczne na Florydzie, czy w rejonach śródziemnomorskich. 
Dawniej różne plemiona miały swoje interpretacje pochodzenia zórz polarnych. Wikingowie wierzyli, że są to duchy wielkich wojowników oraz bogini Freja jadąca na koniu. Indiańskie plemię Chuvas wierzyło, że północne światła to omen zapowiadający narodziny chłopca, natomiast członkowie plemiona Amrimen bali się ich, ponieważ sądzili, że są to dusze ich wrogów szukający zemsty za zabicie ich.
Dobre, czy złe, jedno jest pewne - zorze polarne to zapierające dech w piersiach zjawisko, na które można patrzeć godzinami. TUTAJ znajduje się wspaniały filmik przedstawiający taniec północnych świateł.


The card I'd like to show you today is also among my favourites. Aurora Borealis card is something that's always going to make me happy and in such a beautiful edition will make me dreaming about seeing it live.

Northern Lights arise because of molecule collision between solar wind and Earth's atmosphere. The most Auroras can be observed in a maximum solar activity period, which ends an 11-year solar cycle. Now it occurs between 2010-2013, that's why it's worth going to northern regions of our globe in this period, to experience this stunning phenomenon in its whole splendor. During the maximum solar activity Aurora Borealis has been seen in Florida or in the Mediterranean regions.
In the past various tribes had their own interpretations of Aurora Borealis origin. The Vikings believed that they are great warriors' spirits and goddess Freja riding a horse. The Chuvas, an Indian tribe, believed that Northern Lights is a boy's birth presaging omen, whereas the Amrimen's tribe members were scared of them because they thought Northern Lights are souls of their enemies looking for revenge for killing them.
Good or evil, the one thing is certain - Aurora Borealis is a breathtaking phenomenon which can be watched for hours. HERE is a great movie showing dance of Northern Lights.

wtorek, 28 sierpnia 2012

3. Słowenia

Dzisiaj chciałabym pokazać Wam tę piękną kartkę ze Słowenii, która do tej pory jest jedną z moich ulubionych. Moja radość z niej jest podwójna, ponieważ w Słowenii jest tylko 668 użytkowników.Kartka przedstawia górę Mangart znajdującą się w Julijskich Alpach, które należą do pasma Alp Wschodnich. Ten łańcuch stanowi naturalną granicę między Słowenią a Włochami. Alpy Julijskie to góry dla wielbicieli zarówno wysokogórskiej wspinaczki, jak i dla osób, które wolą podziwiać wspaniałe widoki bez wysokiego poziomu adrenaliny. A trzeba przyznać - jest co podziwiać. Pamiętam, że jak byłam małym dzieckiem w kuchni mojego domu wisiał kalendarz z zapierającymi dech w piersiach widokami na Alpy Julijskie i od zawsze marzyłam, żeby tam kiedyś pojechać. Mam nadzieję, że to marzenie się kiedyś spełni, zwłaszcza że mój luby jest wielbicielem niebezpiecznej wspinaczki :)
Wspaniała galeria zdjęć Alp Julijskich w wykonaniu Jacka Płonczyńskiego jest do obejrzenia TUTAJ.


Today I'd like to show you this beautiful card from Slovenia, which is still one of my favourites. My joy is doubled because Slovenia has only 668 users.

The card shows the Mangart Mountain located in the Julian Alps, which belong to the Eastern Alps range. This mountain-chain constitutes a natural border between Slovenia and Italy. The Julian Alps are mountains for alpine climbing devotees and for those who prefer to admire georgeous sights without a high level of adrenaline as well. And we have to admit - there is something to admire. I remember, when I was a little kid, that there was a calendar with breathtaking views for the Julian Alps in the kitchen at home and I was always dreaming to go there one day. I hope I'll make this dream happen, especially if my love is a huge risky climbing fan :)
A stunning gallery of the Julian Alps by Jacek Płonczyński is to watch HERE

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

2. Tajwan

Moja pierwsza kartka z Tajwanu przedstawia roślinę z rodziny Gentiana o nazwie systematycznej Gentiana atkinsonii Burkill. Jest to endemiczna roślina występująca tylko w jednym miejscu na świecie - na wysokości 3100 m.n.p.m. góry Hehuanshan w prowincji Nantou w Tajwanie (Chiny). Gentiana atkinsonii Burkill to bardzo tajemnicza roślina o niezbadanych właściwościach. Miejscowa ludność używa kwiatów w celach leczniczych.
My first card from Taiwan shows a plant from the Gentiana family with systematic name Gentiana atkinsonii Burkill. It's an endemic plant which occurs in the only one area in the world - at the 3100 m. height of the Hehuanshan Mountain, in the Nantou County, Taiwan (China).  The Gentiana atkinsonii Burkill is a very mysterious plant with non-examined properties. Local people use flowers for medical purposes.

niedziela, 26 sierpnia 2012

1. Malezja

Jak już wspominałam, moja pierwsza kartka pochodziła z Malezji. Co prawda to zdjęcie jej nie przedstawia, bo uległa zniszczeniu, ale chciałabym przedstawić Wam drugą, która pochodzi z tego kraju. Historia jej podróży do mnie na pewno była ciekawa, ponieważ na pocztówce widnieje stempel "Missent to Sri Lanka" - czyli malezyjska poczta przez pomyłkę wysłała kartkę najpierw do Sri Lanki, a dopiero później do Polski i do mnie.
Langkawi to archipelag leżący na Morzu Andamańskim, będący częścią Malezji. Składa się ze 104 wysp. Największa z nich nosi nazwę Langkawi. Ciekawostką i jedną z największych atrakcji turystycznych jest znajdujący się na wyspie Pulau Langkawi Sky Bridge - zakrzywiony most wybudowany na szczycie góry Gunung Mat Chinchang, który pełni rolę tarasu widokowego. Położony wśród zielonych lasów tropikalnych pokazuje nam piękno malezyjskiego krajobrazu. Po więcej informacji zapraszam TUTAJ.

As I mentioned, the first postcard I got came from Malaysia. Although this picture doesn't show it, because it's been destroyed, but I'd like to show you the second card coming from this country. The history of its journey to me is certainly quite interesting, because on the back of the card appears a stamp: "Missent to Sri Lanka" - so it means that malaysian mail mistakenly sent the postcard firstly to Sri Lanka and then to Poland and me.

The Langkawi is an archipelago located on the Andaman Sea, being a part of Malaysia. It consists of 104 islands. The biggest one is named Langkawi. Curiosity and one of the biggest touristic attractions is located on the Pulau Langkawi Island - Sky Bridge - a curved bridge built up at the peak of the Gunung Mat Chinchang Mountain, which acts as a view terrace. Situated among green tropical forests shows us beauty of the malaysian landscape. To get more information go HERE.

Hi everyone!

Nigdy nie pomyślałabym, że wymienianie pocztówek z obcymi osobami będzie sprawiało mi tyle radości, dopóki w mojej skrzynce nie zobaczyłam pierwszej kartki z Malezji. W tamtej chwili zupełnie straciłam głowę dla postcrossingu i z każdym dniem powiększam swoją kolekcję o kolejne piękne kartki. Zapraszam wszystkich do oglądania i komentowania. Kto wie, może ktoś z Was również ulegnie magii wysyłania kartek...?

I never thought that I will find so much of joy in exchanging postcards with strange people until I found in my mailbox my first card from Malaysia. At that moment I completely lost my head for postcrossing and I'm increasing my collection every day with beautiful postcards. I invite everyone to watch and comment. Who knows, maybe one of you will also give in magic of sending cards...?