środa, 29 sierpnia 2012

4. USA

Kartka, którą chciałabym Wam dziś zaprezentować, również należy do grona moich ulubieńców. Zorza polarna na pocztówce to coś, co zawsze mnie ucieszy, a w tak pięknym wydaniu sprawi, że będę ciągle marzyć o tym, aby zobaczyć ją na żywo.Zorza polarna powstaje przez zderzenie cząsteczek wiatru słonecznego z cząsteczkami atmosfery ziemskiej. Najwięcej zórz można zaobserwować w okresie maksymalnej aktywności słonecznej, która kończy jedenastoletni cykl Słońca. Teraz przypada ona na lata 2010-2013, dlatego w tym okresie warto wybrać się w północne rejony kuli ziemskiej, aby doświadczyć tego wspaniałego zjawiska w całej okazałości. W czasie największej aktywności Słońca, zorze polarne bywały widoczne na Florydzie, czy w rejonach śródziemnomorskich. 
Dawniej różne plemiona miały swoje interpretacje pochodzenia zórz polarnych. Wikingowie wierzyli, że są to duchy wielkich wojowników oraz bogini Freja jadąca na koniu. Indiańskie plemię Chuvas wierzyło, że północne światła to omen zapowiadający narodziny chłopca, natomiast członkowie plemiona Amrimen bali się ich, ponieważ sądzili, że są to dusze ich wrogów szukający zemsty za zabicie ich.
Dobre, czy złe, jedno jest pewne - zorze polarne to zapierające dech w piersiach zjawisko, na które można patrzeć godzinami. TUTAJ znajduje się wspaniały filmik przedstawiający taniec północnych świateł.


The card I'd like to show you today is also among my favourites. Aurora Borealis card is something that's always going to make me happy and in such a beautiful edition will make me dreaming about seeing it live.

Northern Lights arise because of molecule collision between solar wind and Earth's atmosphere. The most Auroras can be observed in a maximum solar activity period, which ends an 11-year solar cycle. Now it occurs between 2010-2013, that's why it's worth going to northern regions of our globe in this period, to experience this stunning phenomenon in its whole splendor. During the maximum solar activity Aurora Borealis has been seen in Florida or in the Mediterranean regions.
In the past various tribes had their own interpretations of Aurora Borealis origin. The Vikings believed that they are great warriors' spirits and goddess Freja riding a horse. The Chuvas, an Indian tribe, believed that Northern Lights is a boy's birth presaging omen, whereas the Amrimen's tribe members were scared of them because they thought Northern Lights are souls of their enemies looking for revenge for killing them.
Good or evil, the one thing is certain - Aurora Borealis is a breathtaking phenomenon which can be watched for hours. HERE is a great movie showing dance of Northern Lights.

2 komentarze: