wtorek, 22 stycznia 2013

89. Czechy


Wszyscy kochają Krecika :) Nie będę pisać więcej, bo nudy o tym, kto stworzył, kto narysował, okraszone wieloma zbędnymi datami tylko zepsują urok tej kartki.


Everyone loves Krtek :) I won't write anything more because boring things about the maker, the cartoonist with many useless dates will only destroy the charm of this postcard.


 

88. Oman


Oman to kraj o bogatej kulturze. Na pustyni Wahiba Sands można spotkać wioski Beduinów, którzy są bardzo gościnni i chętnie zapraszają turystów do swoich namiotów. Beduini różnią się od typowych mieszkańców Omanu zwłaszcza ubiorem - mężczyźni noszą charakterystyczne czapeczki, a kobiety zasłaniają twarz maskami, nazywanymi burqa. Omanki noszą hidżab, zasłanianie twarzy nie jest obowiązkowe, a w urzędach nawet zabronione przez Sułtana.
Oman jest także jedynym krajem, w którym rosną drzewa kadzidłowe, dlatego warto się w nie zaopatrzyć podczas podróży do tego egzotycznego miejsca.Charakterystyczne są też omańskie sztylety, khanjar, które znajdują się w godle, fladze, a także na poniższych znaczkach. Mężczyźni noszą bogato zdobione khanjar, które symbolizują pochodzenie, męskość i odwagę, na specjalne okazje.

Oman is a country of a very rich culture. On the Wahiba Sands desert we can meet the villages of Bedouins who are very hospitable and willingly invite tourists to their tents.There are some differences between the Bedouins and typical Omanis, especially in clothes - men wear characteristic caps and women cover their faces with masks called burqa. Omani women wear hidjab, covering faces is optional and in public offices is even forbidden by the Sultan.
Oman is also the only country where the incense trees grow so it's worth buying the incense during the trip to this exotic place. Also khanjars, the Omani daggers, are characteristic and they're places in the emblem, flag and also the stamps below. Men wear richly decorated khanjars, which symbolize the origin, manhood and courage, for special occasions.

 

sobota, 12 stycznia 2013

87. USATennessee to stan o wydłużonym kształcie, graniczący z Kentucky i Wirginią na północy, Karoliną Północną na wschodzie, Georgią, Alabamą i Missisipi na południu oraz Arkansas i Missouri na zachodzie. Bardzo zróżnicowany geograficznie - na wschodzie górzysta ze względu na Appalachy, w środku znajduje się dolina Tennessee, a na zachodzie wyżyna Cumberland i dolina Missisipi. 

Dewiza to "Rolnictwo i handel", a przydomek - "Stan ochotników", który upamiętnia udział mieszkańców tego stanu w wojnie w 1812 roku). Jednym z jego symboli jest Jack Daniel's.
Stolicą Tennessee jest Nashville. 
Tennessee jest kolebką wielu gatunków muzyki, w szczególności rock'n'rolla, bluesa i country. W Memphis powstało studio nagraniowe Sun Records, gdzie karierę zaczynały takie legendy jak Elvis Presley, Johnny Cash, czy Jerry Lee Lewis. 


Tennessee is a long-shaped state, bordered by Kentucky and Virginia to the north, North Carolina to the east, Georgia, Alabama and Missisipi to the south and Arkansas and Missouri to the west. Geographically very differential - mountainous east because of the Appalachian Mountains, the Tennessee Valley in the middle and the western Cumberland Plateau and Missisipi Valley.
The motto is: "Agriculture and commerce", and the nickname is "The Volunteer State" which commemorates residents of this state in the 1812 war). One of its symbols is Jack Daniel's.
Capital of Teneessee is Nashville.
Tennessee is home for many music genders, especially rock'n'roll, blues and country. Memphis is also home to the Sun Records where legends like Elvis Presley, Johnny Cash and Jerry Lee Lewis began their recording careers.

 

wtorek, 8 stycznia 2013

86. Bahrajn
Bahrajn to wyspiarski kraj znajdujący się na wodach Zatoki Perskiej, między Arabią Saudyjską a Katarem. Od 2002 roku jest monarchią konstytucyjną, obecnie królem jest Hamad ibn Isa al-Chalifa. 
Prawo w kraju stanowi szar'at, czyli islamskie prawo religijne. Kobiety obowiązuje okrywanie większości ciała, w tym twarzy. Normy religijne obowiązują również cudzoziemców, nawet jeśli wyznają inne religie.
Pocztówka przedstawia meczet Al Khamis, uważany za pierwszy meczet w Bahrajnie. Jego założenie szacuje się na VII wiek, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że powstał dopiero w XI wieku.


Bahrain is an island country on the waters of the Persian gulf, between Saudi Arabia and Qatar. Since 2002 it's a constitutional monarchy, headed by the King, Shaikh Hamad ibn Isa al-Chalifa.
The law in this country is constituted by Sharia, islamic religious law. Women are obligated to hide most of the body, including face. The religious standards apply also the foreigners, even if they are a different religion.
The postcard shows the Al Khamis Mosque, believed to be the first mosque of Bahrain. Its foundation is estimated for 7th century, although many things suggest that it was built in 11th century.

piątek, 4 stycznia 2013

85. FinlandiaRevontulet - fińska nazwa zorzy polarnej, która wiąże się z legendą o lisie polarnym, który machając ogonem rozsiewa po niebie migoczące drobinki tworzące kurtyny. 
W TYM poście napisałam więcej o zorzy. 

Revontulet - the Finnish name for the Northern Lights which is connected to the legend about the arctic fox that spreads on the sky sparkling particles with its tail, which are creating curtains.
I wrote more about the Northern Lights in THIS post.