niedziela, 23 września 2012

17. Holandia

Dzisiaj mała lekcja ekologii.Tematy związane z losami naszej planety od zawsze były mi bliskie. Kocham zwierzęta, dziką przyrodę i piękne krajobrazy, dlatego nie chcę, żeby to wszystko zginęło przez lekkomyślnych ludzi. Od kilku lat jestem działaczką Greenpeace i staram się żyć ekologicznie, ale rozsądnie. Oszczędzam wodę, wyłączam sprzęty z gniazdek, gdy nie są używane, segreguję śmieci. Są to proste działania, które każdy z nas może z łatwością wprowadzić w życie.
Ostatnio moją głowę zaprząta jednak większy globalny problem - Arktyka. Z powodu globalnego ocieplenia lód na Arktyce topnieje w zastraszającym tempie, odrywają się gigantyczne góry lodowe, co stanowi ogromne zagrożenie dla unikalnych gatunków zwierząt tam żyjących oraz dla mieszkańców Ziemi. Największym zagrożeniem dla Arktyki jest jednak człowiek, a konkretnie wielkie koncerny paliwowe, które chcą prowadzić tam odwierty, aby wydobyć ropę, której wystarczyłoby tylko na 3 lata. 3 lata ropy w zamian za bezpowrotne zniszczenie jednego z najważniejszych ekosystemów na Ziemi.
Obecnie Greenpeace wywiera ogromną presję na zarządy Shella i Gazpromu, dzięki czemu odsunęli oni plany odwiertów o rok. Jeżeli chcecie dołączyć do grona osób, którym los Arktyki nie jest obojętny, możecie podpisać petycję. Już prawie 2 miliony osób wspiera działania Greenpeace i wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się wygrać z chciwością :)

Today's a short ecology lesson.

Topics related to the our planet's fate have been close to me since forever. I love animals, wild nature and beautiful landscapes so I don't want them to extinct because of the reckless humans. I've been a Greenpeace activist for couple years and I'm trying to live ecologically but reasonably. I'm saving the water, I switch off the plugs while not using, I segregate the rubbish. These are simple things to implement for everyone.
Recently my head is occupied by a bigger global problem - the Arctic. Because of the global warming the arctic ice is melting in a frightful speed, giant icebergs are breaking away which makes a big threat for unique species of animals living there and for Earth's habitants. However, the biggest threat for the Arctic is human, specifically big fuel consortiums which wants to lead the drillings to get the oil which would last for only 3 years. 3 years of oil in exchange for irreversible destruction of one of the most important Earth ecosystems.
Nowadays Greenpeace is pushing Shell's and Gazprom's boards so the drillings has been moved a year. If you want to join the people who care about the Arctic, you can sing a petition. It's almost 2 million of people supporting Greenpeace's action and I believe that together we can defeat the greed :) 

2 komentarze: