czwartek, 20 września 2012

16. Japonia

Przecudowna kartka pochodząca z prywatnej wymiany.

 

Kartka przedstawia bramę torii - charakterystyczny element japońskiej architektury. Stawiane są w miejscach, w których mogą mieszkać bogowie, czyli w wodzie lub w przydomowych ogródkach. Słowo 'torii' oznacza "żerdź dla ptaka" i wiąże się z jedną ze scen z japońskiej mitologii, gdzie bogowie starali się wywabić boginię słońca Amaterasu z jaskini, za pomocą ptaków które śpiewały siedząc na torii.
Torii symbolizują przejście ze "świata skończonego", czyli ziemskiego, fizycznego, którego końcem jest śmierć, do "świata nieskończonego", czyli boskiego.


Wonderful postcard from private exchange.

The card shows the torii gate - characteristic element of japanese architecture. They're built up in places where the gods can live - in a water or adjacent gardens. The word 'torii' means the 'bird's perch' and is connected to one of the japanese mythology scenes where the gods were trying to lure the sun goddess Amaterasu from a cave, with help of the birds which were singing sitting on the torii.
Torii symbolize transition from the 'finite world", means temporal, physical which ends by death, to the 'infinite world', means divine. 

1 komentarz: