niedziela, 30 grudnia 2012

84. Holandia


Mimo, że na ulicach Amsterdamu z pocztówki nie ma za dużo śniegu, bardzo chciałabym, żeby pod moim domem było go chociaż tyle. Niestety, od tygodnia w Polsce utrzymuje się dodatnia temperatura, przez co ogromne zaspy śnieżne stopniały szybciej, niż moje konto po świątecznych wyprzedażach.

Although on the streets of Amsterdam from a postcard there's not so much of snow, I would love to have at least that much around my house. Unfortunately, there's a temperature above zero in Poland for about a week thus those huge snowdrifts melted faster than my account after Christmas sales. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz