piątek, 21 grudnia 2012

82. Hiszpania


Święta w Hiszpanii zaczynają się 22 grudnia od słynnej loterii bożonarodzeniowej. Jej tradycja sięga XVIII wieku, a główną nagrodą - El Gordo - jest 2 mln euro. 
W Wigilię, jak w większości innych krajów, odbywa się uroczysta kolacja, jednak zaczyna się bardzo późno - ok. godziny 22. Jako przystawka podawana jest jamon, czyli suszona surowa szynka, różne pasztety oraz owoce morza na zimno. Następnie jest zupa consome. Po zupie pojawia się główne danie - najpierw ryba, np. dorsz, a później mięso: jagnięcina, wieprzowina lub królik. Na deser zazwyczaj podaje się turron (nugat z migdałami), marcepan, ciasteczka polvorones i orzechy. Podczas kolacji nie stroni się od różnych rodzajów win pasujących do posiłków. Najpopularniejszym jest Cava, czyli hiszpańskie białe wino musujące.
Po kolacji Hiszpanie idą na La Misa del Gallo, czyli Pasterkę. Dosłownie znaczy ona "Msza Koguta", ponieważ według tradycji kogut jako pierwszy ogłosił narodzenie Chrystusa.
28 grudnia Hiszpanie obchodzą Dzień Świętych Niewiniątek, który nawiązuje do rzezi dzieci w Judei, którą zainicjował Herod po przyjściu Jezusa na świat. Święto to ma formę żartów i jest odpowiednikiem prima aprilis.
W czasie Sylwestra Hiszpanie czekają na wybicie północy z 12 winogronami w ręce. Z każdym uderzeniem zegara zjadają jedno winogrono, co ma przynieść szczęście w każdym z 12 miesięcy nowego roku.
Święto Trzech Króli to dzień, w którym dzieci dostają prezenty. Wieczorem 5 stycznia, po paradzie, która przechodzi ulicami miasta, wypełniają one swoje buty słomą. Rano znajdują w nich prezenty, które dostają w zamian za słomę dla wielbłądów, na których jadą Monarchowie. Niegrzeczne dzieci zamiast prezentów dostają węgiel.

Christmas in Spain start on December 22nd with a famous lottery. This tradition is dating back to the 17th century and the prize - EL Gordo - is 2 mln euros.
On the Christmas Eve, like in the most of countries, there is a festive dinner which starts late - about 10 P.M. As the first court there's jamon, which is dried sour ham, various pies and cold seafood. Next there's a consome soup. After the soup there's a main dish - firstly a fish, e.g. a cod, and later some meat: lamb, pork or a rabbit. For a dessert usually there are turron (a nougat with almonds), marzipan, polvorones cookies and nuts. During the dinner there's much of wine matching to the dishes. The most popular is Cava - Spanish sparkling white wine.
After the dinner Spaniards go to La Misa del Gallo which is a midnight mass. Literally it's "Mass of the Cock", because, according to the tradition, the cock announced the birth of Christ as the first one.
On December 28th there's Holy Innocents Day according to the slaughter of the Judean babies initiated by Herod after Jesus's birth. It's the day of fools, like prima aprilis.
During the New Year's Eve Spaniards wait for midnight with 12 grapes. With every beat of the clock they eat one grape which has to bring happiness in every of 12 months of the new year.
The Epiphany is the day when kids get their presents. In the evening of January 5th, after the parade that goes through the town, they fill their shoes with straw. In the morning they find presents in the shoes which they get as an exchange for straw for the camels which the Monarchs are riding on. Naughty children get the coal instead of presents. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz