niedziela, 7 października 2012

22. Rumunia

W ramach swapu z Mariusem Vasiliu dostałam jeszcze tą kartkę:


Marius Vasiliu jest fotografem, który piękna nie szuka w sławnych miejscach daleko w świecie, lecz w swojej najbliższej okolicy. Uważa, że jest to jego kawałek nieba. Często fotografuje miejsce, w którym mieszka a następnie przerabia je na wysokiej jakości pocztówki. 
Wszystkie są zachwycające. Pokazuje prawdziwe piękno swojego kraju, miejsca, w którym się urodził i wychował. Mam nadzieję, że nasza wymiana nie skończy się tylko na tych dwóch pocztówkach.
TUTAJ jest profil Mariusa na flickr, gdzie można zobaczyć kilka z jego wspaniałych prac.

Under the direct swap with Marius Vasiliu I received also this card.

Marius Vasiliu is a photographer who doesn't look for a beauty in famous places far away in the world, but in his neighbourhood. He considers this place as his piece of heaven. He often takes pictures of his place and makes high quality postcards from them.
They are all magnificent. He shows the true beauty of his country, place where he was born and grew up. I hope that our exchange won't end up just on those two cards. 
And HERE is Marius' profile at flickr where you can see few of his amazing works.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz