środa, 10 października 2012

24. Białoruś

Oficjalna kartka z Białorusi.

Przedstawia ona cerkiew Przemienienia Pańskiego w Zasławiu. Jest to renesansowa budowla, początkowo służąca kalwinom, następnie katolikom i wreszcie przeszła w ręce kościoła prawosławnego.

Official card from Belarus.

It shows the Saviour's Transfiguration Church in Zaslaue. It's a renaissance building, firstly used by the Calvinists, then the Catholics and finally went to a possession of the Orthodox Church.   
 

1 komentarz: