czwartek, 18 października 2012

30. Chiny

Dalsza część swapu z Yvonne.Skoro lampiony, to muszę napisać o Święcie Yuanxiao (czyli Lampionów), które odbywa się każdego roku piętnastego dnia pierwszego miesiąca według chińskiego kalendarza rolniczego. To święto kończy obchody Nowego Roku. 
Święto to powstało, gdy cesarz z dynastii Xihan postanowił, że 15 dnia pierwszego miesiąca będzie wychodził z pałacu i spędzał noc z ludnością, by zapalić razem lampiony. Tej nocy lampiony i różnych barwach i kształtach były wywieszane przy każdym domu. Po pewnym czasie to święto zostało wpisane na listę najważniejszych świąt państwowych, dlatego obchodzi jej się do tej pory. Nieodłącznym atrybutem Święta Lampionów jest jedzenie ciasteczek Yuanxiao i tańczenie tańca lwa, który jest wykonywany przez Chińczyków znajdujących się na całym świecie.


Another part of my swap with Yvonne.

If lanterns then I have to write about the Yuanxiao Festival (means Lanterns') which takes place every year on a 15th day of the first month according to the chinese agricultural calendar. This festival ends celebration of the New Year.
This festival came into being when the Emperor from the Xihan dynasty decided that every 15th day of the first month he will be going out of the palace and spending a night with the people to light the lanterns together. This night lanterns with many colours and patterns were hanged by every house. After some time this festival has been listed as one of the most important festivals in the year. That's why it's celebrated till now. The inherent attribute of the Festival of the Lanterns are eating the Yuanxiao cookies and dancing the lion dance which is performed by Chinese all around the world.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz