poniedziałek, 22 października 2012

32. Szwecja

Kartka od wizażowej koleżanki :)

Jest to moja pierwsza kartka ze Szwecji, więc postanowiłam wybrać dla Was kilka najważniejszych i najciekawszych informacji o tym kraju.
1. Szwecja jest monarchią konstytucyjną, gdzie głową państwa jest król Karol XVI Gustaw. Formalnie ma on władzę wykonawczą, ale uprawnienia jeszcze mniejsze niż królowa brytyjska. Do jego kompetencji należy m.in. zwierzchnictwo w państwowym Kościele luterańskim oraz wręczanie Nagrody Nobla.
2. Szwecja to kraj o jednym z najwyższych poziomów zużycia energii, który jednocześnie jest samowystarczalny. Energia pochodzi głównie z reaktorów jądrowych i wodnych.
3. 64% Szwedów jest ateistami.
4. W marcu tego roku miasteczko Nordmaling zaoferowało 100 darmowych działek dla ludzi, którzy zadeklarują na nich budowę domów. Chciano w ten sposób pozyskać nowych mieszkańców.
5. 24 grudnia o godzinie 15:00 w Szwecji rozpoczynają się Święta Bożego Narodzenia. Przez godzinę są wyświetlane bajki nazywane potocznie "Kaczorem Donaldem". Od lat są to te same odcinki.
6. W języku szwedzkim nie istnieje słowo "proszę". Zamiast tego na końcu zdania jest używane słowo "dziękuję".
7. W Göteborgu, skąd dostałam kartkę, używany jest jeden z najtrudniejszych dialektów szwedzkiego.


Postcard from my wizaz.pl friend :)

This is my first card from Sweden so I decided to choose some most important and most curious information about this country for you.
1. Sweden is a constitutional monarchy. Head of the country is king Carl XVI Gustaf. Formally, he's got executive power, but it's less than the British Queen. His competence are i.a. supremacy in the national Lutheran Church and giving the Nobel Prize.
2. Sweden is the country with one of the highest level of energy use which is self-sufficient at the same time. The energy comes mainly from the nuclear and water reactors.
3. 64% of Swedes are atheists.
4. In March this year, the Nordmaling village offered 100 free grounds for people who would build up houses on them. That was a way to gain some new habitants.
5. On the 24th December at 3 p.m. the Christmas begin in Sweden. During one hour there are cartoons displayed, which are commonly named "The Donald Duck". These are the same episodes for years.
6. In the Swedish language the word "please" does not exist. In the end of a sentence is used a word "thank you" instead.
7. In Göteborg, where I got my postcard from, is used one of the most difficult dialects of Swedish language.1 komentarz: