środa, 31 października 2012

40. Chiny

Ostatnia kartka ze swapu z Yvonne.

 

Picie herbaty w Chinach ma ogromne znaczenie. Jest to tradycja wywodząca się z czasów starożytnych. Dawniej w bogatych domach były specjalne pokoje do gotowania i picia herbaty. Zwyczaj podawania gościom tego napoju pochodzi, według legendy, od pewnego cesarza, który gości częstował wódką, jednak jeden z zaproszonych mandarynów nie umiał jej pić i gospodarz zezwolił mu na picie w zamian herbaty. 
Sporządzanie herbaty Chińczycy traktują jak sztukę, a jej picie jest rytuałem. Rozmowy prowadzone przy herbacie zawsze przebiegają w miłej i spokojnej atmosferze. Gdy gospodarz osobiście przygotowuje i podaje herbatę, goście w Pekinie muszą natychmiast wstać i podziękować. W południowych Chinach muszą trzy razy uderzyć palcami o blat stołu.


Drinking tea in China has a huge meaning. It's a tradition coming from the ancient times. Formely in rich houses there were special rooms for preparing and drinking tea. A custom of treating guests with this drink comes from, according to the legend, from some emperor who treated his guests with vodka, but one of the invited mandarins didn't know how to drink it so he was allowed by the host to drink the tea instead.
Preparing the tea is treated like an art by the Chinese people and drinking it is a ritual. Conversations are always nice and calm while drinking the tea. If the host prepares and gives the tea personally guests in Beijing have to stand up and thank immediately. In the southern China they have to hit the table three times with their fingers.

1 komentarz: