środa, 14 listopada 2012

56. Algieria


Egzotyk, o jakim nie marzyłam po tak stosunkowo krótkim byciu postcrosserem :) Dziękuję, Rafi!
Kilka ciekawostek:
1. W przeszłości u wybrzeży Algierii znajdowały się cztery wyspy - teraz są częścią stałego lądu.
2. Kiedyś w Algierii weekend wypadał w czwartek i w piątek, jednak niedawno rząd postanowił przesunąć go na piątek i sobotę, żeby nadać większe tempo gospodarce.
3. Mieszkańcy Algierii lubią jeść bardzo słodkie rzeczy, które dla wielu turystów są nie do zjedzenia.
4. Dzięki temu, że w 1962 roku kobiety walczyły w wojnie o niepodległość Algierii, teraz mają bardzo dobre warunki życia w porównaniu z sąsiednimi krajami, m.in. mogą wystąpić o rozwód, kształcić się i być politykami.


Exotic that I even wasn't dreaming about after relatively short postrcossing experience. Thank you, Rafi!
Some curiositiesL
1. In the past by the Algerian coast there were 4 islands - now they're part of the mainland.
2. Once at Algeria the weekend was on Thursday and Friday but the government recently decided to move it on Friday and Saturday to give greater pace on economy.
3. Algerians like to eat very sweet sweets which are uneatable for many tourists.
4. In 1962 women were fighting in war for independence of Algeria so now they have very good living conditions comparing to neighbour countries, i.a. they can apply for divorce, educate themselves and be politicians.
 

1 komentarz: