niedziela, 22 grudnia 2013

120. Izrael

Witam wszystkich serdecznie po kolejnej długiej przerwie. Myślę jednak, że moja nieobecność jest usprawiedliwiona - dostałam się na wymarzoną stomatologię :) Każdy na pewno wie, że na tym kierunki nauki jest ogrom i dlatego nie miałam czasu na uzupełnianie bloga. Przepraszam wszystkich i chciałabym dziś przedstawić Wam kartkę z nowego dla mnie kraju - Izraela.


Izrael jest ważny dla chrześcijan, ponieważ to tam miało miejsce większość wydarzeń opisanych w Biblii. Od lewej na pocztówce znajdują się:
Tabga - miejsce cudownego rozmnożenia chleba i ryb przez Jezusa (Mk 6, 30-46) oraz ogłoszenie ewangelicznych błogosławieństw (Mk 5, 1-12).
Jezioro Genezaret, po którym chodził Jezus (Mk 6, 48-50; Mt 14, 25-27; J 6, 18-20). Miało tu też miejsce cudowne uciszenie przez Niego burzy szalejącej w momencie, gdy ryby łowili tu uczniowie Jezusa (Mk 4, 35-41).
Kafarnaum - miejsce, z którego pochodzili Apostołowie Piotr, Andrzej, Jakub Większy, Jan i Mateusz. Jezus dokonał w nim kilku uzdrowień, m.in. sparaliżowanego mężczyzny, który został spuszczony na noszach przez dach do domu, w którym przebywał Chrystus (Mt 8, 5-17) .


Welcome again after another long break on my blog. Although I think I have a pretty good excuse - I got into university for my dreamt Dentistry :) I think everyone knows how much of studying I have thus I didn't have time for my blog. I'm very sorry an today I'd like to show you a new country for me - Israel.

Israel is an important place for Christians because most of the episodes described in the Bible took place there. On the postcard there are (from left):
Tabgha - the place of wonderful feeding the multitude by Jesus (Mk 6, 30-46) and announcement of God's blessings (Mk 5, 1-12).
Sea of Galilee, on which Jesus walked (Mk 6, 48-50; Mt 14, 25-27; J 6, 18-20). He also silenced the storm here, while His followers were fishing (Mk 4, 35-41)
Capernaum - the birth place of Apostles Peter, Andrew, James, son of Zebedee, John and Matthew. Jesus healed some people here, i.a. a paralytic, who was lowered through the roof to reach Jesus (Mt 8, 5-17).


  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz