poniedziałek, 12 listopada 2012

54. Kanada

Ostatnio udaje mi się ciągle powiększać kolekcję o brakujące kraje - tym razem Kanada.


Alberta to kanadyjska prowincja nazwana dla upamiętnienia księżniczki Luizy Karoliny Alberty Windsor, córki królowej Wiktorii. Jej motto brzmi: "Silny i wolny". Rząd Alberty składa się z aż 23 ministerstw, m.in. ministerstwa gier liczbowych, spraw komunalnych i ministerstwa do spraw Indiańskich i rozwoju terenów północnych. W Albercie występuje wiatr halny, zwany tam "chinook wind". 

Recently I'm lucky for receiving my missing countries - Canada this time.

Alberta is a canadian province named after princess Louise Caroline Alberta Windsor, daughter of Queen Victoria. Its motto is: "Strong and free". The government of Alberta consists of 23 ministries, i.a. Ministry of Gaming, Ministry of Municipal Affairs and Ministry of Aboriginal Affairs and Northern Development. In Alberta the mountain wind occurs, called "chinook wind" there.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz